Lillian Grønnestad Nestleder og autorisert regnskapsfører lg@hagland.com 52 70 12 73 906 72 722
John Haktor Bua Autorisert regnskapsfører jhb@hagland.com 52 70 12 75
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
Abonner på vårt nyhetsbrev
fredag 14. desember av Monica

Digitaliser din bedrift i 2019!

Om du ønsker en fremtid for din bedrift må du være åpen for endring, og innse at du sannsynligvis ikke kan drive på samme måte som du alltid har gjort. Ventetiden er over – nå må norske bedrifter sette i gang digitaliseringsarbeidet.

Digitalisering for å en enklere, bedre og mer effektiv hverdag

Men hvorfor skal dere bruke tid og penger på å sette i gang med dette, når måten dere alltid har jobbet på fremdeles fungerer greit?

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, mener at man har kunne tillatt seg selv å ha denne tankegangen fordi majoriteten av norsk næringsliv aldri har hatt kniven på strupen. Nå mener hun det er på tide for norske bedriftsledere å våkne! For digitalisering handler ikke om å anskaffe de nyeste teknologiene bare for å kunne si at man er «up-to-date». Det handler heller ikke om å sette i gang haugevis av slike prosesser med det mål om å kunne si at sin bedrift er «ferdig digitalisert».

Det handler om å kunne møte endring og utvikling vi i dagens samfunn står overfor gjennom å ta i bruk relevant teknologi – noe som kan bidra til at vi løser behov på en enklere, bedre og mer effektiv måte.

Og det er nettopp dette som bør være fokus; din bedrifts interne behov, i tillegg til dine kunders behov. Disse behovene bør ligge til grunn for hvilke rutiner og prosesser du velger å digitalisere, for deretter å endre måten din bedrift arbeider på.

Hva hindrer oss?

Det kan virke som at bedriftene i Norge er redde for å sette i gang eget digitaliseringsarbeid – til tross for at vi stadig hører lovnader om «gull og grønne skoger» hvis man tar digitalisering på alvor. Så hva er det som hindrer det norske næringslivet i å sette fart på arbeidet? 

Vi kan ikke lenger skylde på umoden teknologi. Denne har, bare i løpet av de siste årene, gitt oss nærmest ubegrensede muligheter. Selve stopperen er faktisk vår egen evne til å ta i bruk og utnytte disse mulighetene.

Det digitale kappløpet

Visma utfører årlig en undersøkelse for å ta tempen på digitaliseringsgraden i næringslivet; kalt Digital Index. Tallene for 2018 er klare – men forteller dessverre ingen solskinnshistorie i år heller. Den viser derimot at norske bedrifter er treige og dårlige på digitalisering. Til tross for at vi stort sett nekter å se oss beseiret av svenskene, har vi i år også latt de gå forbi oss i digitaliseringssporet.

1 500 respondenter har i år svart på undersøkelsen Digital Index, hvor det kun er 47 % av norske bedrifter som kan si at de har digitalisert sine vanligste økonomiske og administrative prosesser. Sammenlignet med fjoråret er økningen på fattige 1 prosentpoeng.

Ser man nærmere på tallene for de ulike prosessene er det kun 44 % av bedriftene som sender og mottar elektroniske fakturaer, og kun 41 % fører reiseregninger og utlegg digitalt. Snur man på dette kan man si at over halvparten av bedriftene fremdeles arbeider manuelt.

Andre undersøkelser bekrefter også at norske bedrifters digitaliseringsevne ikke er til å rope hurra av. For eksempel kan EUs digitaliseringsindeks DESI (Digital Economy and Society Index) nevnes. Denne oppsummerer relevante indikatorer på Europas digitale ytelse og følger utviklingen av europeiske lands digitale konkurranseevne på fem områder – blant annet knyttet til digitale ferdigheter hos menneskene, integrering av teknologi, i tillegg til digitale offentlige tjenester.

Norges totale ranking gjør at vi har falt fra andre- til femteplass, bare siden i fjor. Andre land skyter altså fart – mens vi sakker akterut.

Tips for å komme i gang

Vil du at din bedrift skal være konkurransedyktig i fremtiden er dere nødt til å ta i bruk tilgjengelige digitalisering som hjelpemiddel. Digitalisering bidrar nemlig ikke kun til automatisering av manuelle oppgaver og reduserte kostnader, men vil også gi mer fornøyde kunder og ansatte.

Du trenger heller ikke å gå «all-in» fra første stund; et steg om gangen er nok. Under har vi listet opp en rekke sentrale økonomiske og administrative prosesser det kan være lurt å digitalisere i 2019. Følg gjerne lenkene for å se hvordan vi kan hjelpe dere med på de ulike områdene:


FAKTURA

Å digitalisere utgående og innkommende fakturaer er blant de enkleste prosessene å digitalisere. Du får bedre kontroll i
et elektronisk faktureringssystem, og sjansen er større for at digitale fakturaer blir betalt i tide.

En digital løsning for godkjenning og betaling gir full oversikt over status på godkjente, betalte og avviste fakturaer. Innbetalinger vil automatisk overføres og føres mot riktig regnskapspost.


UTLEGG

En skybasert løsning for utlegg gjør at man
enkelt kan føre og godkjenne utlegg på farten – papirløst.

Dette er gunstig uavhengig av om det gjelder overtidsmat, reiseregning eller utstyr til hjemmekontor.
Kvitteringer sendes automatisk inn i lønns- og økonomisystemet,og tiden det tar å føre og godkjenne slike utlegg reduseres.


PURRING OG INKASSODet er fornuftig å bruke en digital tjeneste for purring og inkasso.

Dette gir kontroll over alle utestående fordringer og følger automatisk opp kunder som ikke har betalt sin faktura innen forfall.


TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING


Å registrere timer og fravær digitalt gjør det enklere å holde oversikt over timebruk, noe som gir forutsigbarhet knyttet til lønn.

Det gir en fullstendig oversikt over timer ført som fleksitid og overtid, i tillegg til fravær knyttet til sykemelding, egenmelding, og permisjon. Ferieønsker kan også registreres digitalt, noe som gir en enkel oversikt for både ansatte og ledere.


RAPPORTERING


En digital løsning for rapportering gir de ansatte tilgang til sanntidsbaserte rapporter og nøkkeltall for bedriften.

Dataene kan også enkelt visualiseres i en slik løsning – noe som gir lett forståelige rapporter for både ansatt og kunde.

Elektronisk regnskapssystem

Et elektronisk regnskapssystem vil automatisere flere slike rutiner og prosesser i din bedrift. Se en oversikt over hvilke digitale regnskapssystem vi tilbyr. 

Vi tilbyr gratis kurs i digitalisering!

Ønsker du inspirasjon eller starthjelp for din digitaliseringsprosess? Da er du velkommen til å delta på vårt gratis kurs i digitalisering 30. januar 2019. Vi håper at dette kan bidra til et mer effektivt 2019! For mer informasjon og påmelding, se: