Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Benchmarking

En konkurrentanalyse, eller en benchmarking, er en nyttig metode innen regnskapsanalyse som kan brukes for å måle og sammenligne egen bedrift med andre bedrifter.

Hagland Finans - vi utfører benchmarking som en del av våre regnskapsanalyser
Hagland Finans – vi utfører benchmarking som en del av våre regnskapsanalyser

Sammenlign din bedrift med dine konkurrenter i bransjen

Når man utfører en konkurrentanalyse, eller benchmarking, gjøres sammenligningen gjerne mot bedrifter som er ledende i bransjen eller mot direkte konkurrenter.

Hva en sammenligner vil blant annet avhenge av hva som er hensikten med benchmarkingen, hvilken informasjon en har tilgjengelig samt hvor mye tid og penger som skal benyttes på informasjonsinnhenting og gjennomføring av arbeidet.

Målet med en benchmarking er å innhente informasjon om konkurrenter, og mer spesifikt deres produkter, tjenestetilbud og prosesser. En slik analyse vil kunne bidra til å synliggjøre dine egne utfordringer og forbedringsområder gjennom identifisering av mer effektive prosesser og rutiner, og gir deg videre bedre innsikt i hvordan du kan styrke din egen virksomhet. 

Den vanligste benchmarking metoden er å gjennomføre en ekstern benchmarking av økonomiske forhold for å få innsikt i hvordan ens egen bedrift gjør det sammenlignet med ledende konkurrenter i markedet, og som videre kan gi innsikt i hva det konkret er konkurrentene gjør som resulterer i at de hevder seg i markedet. Dette kan gjøres ved å ta utgangspunkt i offentlig tilgjengelig regnskapstall (resultat og balanse), og helst for minimum tre år.

Naturlige områder å sammenligne:

Hovedtall fra resultatoppstillingen

Omsetning, Driftsresultat, Resultat før skatt

Hovedtall fra balansen

Totalkapital, Arbeidskapital, Egenkapital, Egenkapitalandel, Gjennomsnittlig lagertid, Gjennomsnittlig kredittid kunder, Gjennomsnittlig kredittid leverandører.

Nøkkeltall i % av omsetning

Bruttofortjeneste, Driftsresultat, Resultat før skatt, Varekostnader, Lønnskostnader, Andre driftskostnader

Nøkkeltall per årsverk

Omsetning, Lønnskostnader, Driftsresultat.

Sammenligning av bransjespesifikke tall

I tillegg til å sammenligne egen bedrifts økonomiske forhold gjennom å analysere nøkkeltallene ovenfor, vil det ofte være bransjespesifikke tall og nøkkeltall som også er relevante å sammenligne seg med. Innenfor hotelldrift kan det for eksempel være omsetning per hotellseng, omsetning per overnattingsdøgn osv. Dette krever imidlertid ofte god kjennskap til selskapene som skal sammenlignes, og en må ofte hente inn og sette sammen informasjon fra ulike kilder.

En utfordring når en gjennomfører denne typen analyser som en del av en regnskapsanalyse, er at man ofte ikke har tilstrekkelig informasjon og at innsikten i de selskapene man sammenligner seg med ofte er begrenset. At man tilhører samme bransje er ofte det første kriteriet for at man er sammenlignbare. I tillegg bør man vite noe om blant annet utviklingsstadium, kostnadsstruktur, produktsammensetning, kundegrupper. Men, selv om en kanskje ikke har detaljkunnskap om konkurrentenes kostnadsbilde, kan en slik analyse likevel skape gode diskusjoner og bidra til å identifisere forbedringspotensiale.

I Hagland Finans bruker vi aktivt benchmarking når vi utfører en regnskapsanalyse for kundene våre.

Benchmarking som en del av regnskapsanalysen

En benchmarking er en del av din regnskapsanalyse, hvor denne kun er én av fem hovedområder. En benchmarking bør sees i sammenheng med de fire andre områdene:

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!