Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Oppstartsregnskap

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med oppstart av ny bedrift er å ha kontroll på økonomien – hvor oppstartsregnskap kommer inn i bildet. Dersom du ikke har kunnskap og tid til å ta deg av dette selv anbefaler vi at du skaffer bistand til dette. Det vil øke dine sjanser for å lykkes med din oppstart!

Hagland Finans - få kontroll på ditt oppstartsregnskap for å øke dine sjanser for å lykkes
Hagland Finans – få kontroll på ditt oppstartsregnskap for å øke dine sjanser for å lykkes

Disse regnskapsmessige tingene må du tenke på før din oppstart

De aller fleste har plikt til å føre et regnskap etter bokføringsreglene (bokføringsplikt). Litt forenklet betyr dette at du må dokumentere alle kjøp og salg og føre dette i et regnskapssystem. Vi vil absolutt anbefale at du starter fra dag én ved oppstart av ny bedrift, slik at du har en løpende oversikt over den økonomiske statusen. For mer informasjon om dine plikter knyttet til bokføring, se bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Du kan føre ditt eget regnskap, men har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best, og til aktiviteter  som gir penger i kassen. Det kan fort bli dyrt om man beregner skatt og merverdiavgift feil, og trenger hjelp til å rette opp i dette etterpå. I tillegg til å utføre de lovpålagte oppgavene vil en regnskapsfører kunne være en nyttig sparringspartner og rådgiver når du skal starte bedriften din.

Ta Skatteetatens test for om du trenger regnskapsfører her

Driver du et lite enkeltpersonforetak som ikke er mva-registrert og som har en omsetning under 50 000 kroner, er du vanligvis unntatt fra bokføringsplikten. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader, og ta vare på denne dokumentasjonen på en oversiktlig måte.

Ta riktig pris!

Hvilken pris du skal ta for produktene eller tjenestene, er ofte vanskelig. 

Skal du være billigere enn dine konkurrenter? Skal du satse på et litt mer eksklusivt marked som gjør at du kan ta en høyere pris? Skal du ta utgangspunkt i dine kostnader, slik at du beregner en fornuftig fortjeneste? 

Prisen du tar må minimum dekke dine løpende kostnader og gi deg en fortjeneste. Før du starter med salg av et produkt eller en tjeneste er det derfor lurt å lage en kalkyle. Når du kalkulerer beregner du pris og kostnader knyttet til produktet/tjenesten for å finne lønnsomheten og være sikker på at du ikke går med tap. Det finnes flere måter å gjøre det på.

Se mer om kalkulasjon på Altinn sine hjemmesider her.

Lag gode budsjetter

Ved oppstart av ny bedrift er det kritisk å ha oversikt over økonomien til selskapet. Hva koster oppstarten, og hvordan tenker du at den skal finansieres? Har du nok penger til å betale regningene som kommer? Hvor mye må du tjene for at bedriften skal kunne overleve på sikt? Et godt budsjett vil være et nyttig verktøy som gir deg svar på disse spørsmålene.

Budsjettene gir en oversikt over foretakets planlagte økonomiske utvikling utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget ditt. Det er tre budsjetter du bør bruke god tid på før oppstart:

  • Oppstartsbudsjettet – Viser hvor mye penger du må ha før oppstart av ny bedrift (kapitalbehovet)
  • Driftsbudsjettet – Viser lønnsomhet i drift
  • Likviditetsbudsjettet – Viser evne til å betale forpliktelser

Dine rapporteringsplikter

Enten du driver stort eller for deg selv har du plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige og sende inn skjemaer, som oftest innenfor økonomi, skatt og avgifter.

Hva som må rapporteres kommer blant annet an på hvilken organisasjonsform du driver, i hvilken bransje, hva du selger og hvilke hendelser som inntreffer. For mer informasjon om hva som er gjeldende for din bedrift, se rapportering.

Uavhengig av dette, er det noen rapporteringsplikter som gjelder de aller fleste; skattemelding, årsregnskap, a-melding, mva-melding og aksjonærmelding (AS). Disse kan du lese mer om her.

Et register over alle rapporteringsoppgaver som gjelder din organisasjonsform og bransje finner du her

Vi anbefaler deg også å følge med på vår regnskapskalender for å se hvilke oppgaver og frister som gjelder.

Har du spørsmål knyttet til oppstartsregnskap?

Dersom du har spørsmål knyttet til oppstartsregnskap – ta gjerne kontakt med oss eller se vår bransjeløsning oppstart for mer nyttig informasjon.