Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Bilregnskap

For å kunne drive lønnsomt er det essensielt å ha oversikt over hvilke biler, oppdrag og ruter som er lønnsomme, og hvilke som er ulønnsomme. Det er ikke uvanlig at transportselskaper mangler slike oversikter, ofte på grunn av at det kan virke tidkrevende å lage de og fordi fokus på den totale lønnsomheten overgår fokus på lønnsomhet per bil, oppdrag eller rute – noe som jo er logisk.

Men hvordan skal man kunne vite hvor man skal legge fokus for å øke den totale lønnsomheten, om man ikke har en mer detaljert oversikt over lønnsomhet per bil, rute eller oppdrag?

Bilregnskap er første bud for å kunne drive lønnsomt

Som én av mange i bransjen, viste det seg at ABC Transport AS hadde liten oversikt over hvilke av deres biler og ruter som var lønnsomme, og hvilke som var ulønnsomme. Det helhetlige fokuset overskygget behovet for dette, i tillegg til at daglig leder så på det som et «ork» å bruke tid og ressurser på å lage slike oversikter. 

Transport ABC AS hadde kjørt de samme rutene i en årrekke, hvor type oppdrag stort sett også hadde vært de samme opp gjennom årene. En liten del av bilparken var blitt skiftet ut i løpet av de tre siste år, men ABC Transport AS hadde ikke sett nærmere på hvordan de ulike bil bidro til bedriftens totale lønnsomhet. 

Et bilregnskap er en enkel måte å få oversikt over dette, hvor hver enkelt bil eller rute kan settes opp som et eget prosjekt. Ved å bruke slike prosjektoversikter for biler og ruter, vil man enkelt kunne se hvordan de bidrar til den totale lønnsomheten.  

Hagland Finans – ABC Transport AS hadde liten oversikt over lønnsomheten til de enkelte biler og ruter

Bilregnskap som digitalt styringsverktøy

For å kunne hjelpe ABC Transport AS på veien mot en mer lønnsom hverdag utarbeidet vi et digitalt lastebilregnskap – hvor hver enkelt av deres biler ble satt til å utgjøre et prosjekt. På denne måten kunne vi analysere lønnsomheten til hver enkelt bil, hvor vi også kunne gå inn på detaljnivå for å identifisere årsaker til de høye kostnadene knyttet til flere av bilene i bilparken.

Det viste seg at dieselforbruket for disse var vesentlig høyere sammenlignet med andre kjøretøy i bilparken, i tillegg til at to av bilene hadde vedlikeholdskostnader som tilsa at ABC Transport AS burde vurdere å skifte ut disse bilene.

Et slikt regnskap er en del av våre digitale styringsverktøy spesielt utviklet for lastebilbransjen – som gir informasjon i sanntid og som gjør at transportbedrifter til enhver tid kan få et oppdatert bilde på hvordan de ulike bilene bidrar til bedriftens totale lønnsomhet. Slik informasjon viser seg ofte å være svært nyttig å styre etter.

Hagland Finans - digitalt lastebilregnskap med prosjektregnskap for hver enkelt bil

Hagland Finans – digitalt lastebilregnskap med prosjektregnskap for hver enkelt bil


Transportkalkyler som digitalt styringsverktøy

I tillegg til lastebilregnskapet beskrevet ovenfor, inngår det også en modul for transportkalkyler i vårt digitale styringsverktøy.

Gjennom slike kalkyler kan transportbedrifter, inkludert ABC Transport AS, enkelt utføre beregninger knyttet til sin drift. Disse vil også kunne fungere som god hjelp når beslutninger skal tas. 

Transportkalkylene kan for eksempel brukes for å bestemme om ABC Transport AS bør ta på seg et spesifikt oppdrag eller ikke, eller om de bør investere i nye biler til sin bilpark – basert på hvordan oppdraget eller de nye bilene vil påvirke bedriftens lønnsomhet.

Hagland Finans - Digitale transportkalkyler for drifts- og investeringsberegninger

Hagland Finans – Digitale transportkalkyler for drifts- og investeringsberegninger


Resultat

ABC Transport AS opplevde at gjennomgangen ga de god oversikt over situasjonen i egen bedrift – herunder oversikt over hvilke biler og oppdrag som tilfører mest, og minst, verdi til selskapet.

Vi er spente på å følge med på ABC Transport AS sine kommende regnskap for mer innsikt i hvilken innvirkning dette har gitt.

Mer informasjon?

At ABC Transport AS hadde liten oversikt over lønnsomheten til hver enkelt bil og rute viste seg å være én av fire hovedutfordringer for bedriftens lønnsomhet. Les gjerne mer om de tre andre hovedutfordringene; manuelle rutinerprising av oppdrag, eller utskiftingstakt av bilpark. 

Du kan også se referansecase – transport for en helhetlig oversikt over dette caset.