Lillian Grønnestad Nestleder og autorisert regnskapsfører lg@hagland.com 52 70 12 73 906 72 722
John Haktor Bua Autorisert regnskapsfører jhb@hagland.com 52 70 12 75
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
Tjenester

Økonomisk analyse

En økonomisk analyse er viktig for å forstå hvilken situasjon en bedrift befinner seg i.

I tillegg kan økonomiske analyser gi deg innsikt i hvor lang veien er til et eventuelt mål og hvilke konkrete muligheter din virksomhet har for å komme seg dit.

Hagland Finans - vi tilbyr økonomisk analyse for god innsikt i din bedrift
Hagland Finans – vi tilbyr økonomisk analyse for god innsikt i din bedrift

Analyser av historiske- og mulige fremtidige resultater

Det skilles gjerne mellom regnskapsanalyser og investeringsanalyser, hvor førstnevnte analyserer historiske resultater mens sistnevnte analyserer mulige fremtidige resultater gjennom potensielle investeringer.

For mer informasjon om de ulike analysene, se:

Vi kan hjelpe deg med økonomisk analyse!

Vi har lang erfaring i utførelse av økonomiske analyser.

Uavhengig av hvilke typer analyser som er aktuelle for din bedrift og situasjonen den befinner seg i bistår vi deg gjerne med utarbeidelsen av dine analyser. Slik kan vi sammen komme frem til hvordan det kan sørges for at din bedrift opplever god og solid økonomi i fremtiden.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt analysearbeid.