Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Er du en frisør som er ute på farten?

Selv om de fleste frisører har fast arbeidssted i frisørsalongen, er det likevel frisører som driver ambulerende frisørdrift. Dvs. frisører som reiser hjem til kunder og utfører klipp, farge eller andre hårbehandlinger. Et spørsmål som gjerne dukker opp i denne sammenheng er, må jeg betale skatt når jeg bruker firmabilen, og eventuelt hvor mye? Hvorvidt en må betale skatt eller ikke kommer an på bruken av firmabilen.

Ambulerende frisører sørger for at alle kunder har muligheten til å være fin på håret.

Som økonomisk rådgiver og regnskapsfører opplever jeg å få ulike spørsmål fra næringsdrivende omkring ansatte som benytter selskapets firmabil. Hvor mye skal de ansatte betale i skatt, og hvordan foretas denne beregningen. Hvilke faktorer er det som utløser ekstra skatt for den ansatte?

Beskatning av firmabil

Når det skal sees på temaet om firmabil og skatt, er det viktig å være klar over at det er flere faktorer som vil være avgjørende ved beregning av skattefordel. Som for eksempel bilens verdi (listepris), bruken av bilen, brukes den privat eller kun i næring?

Skattpliktig eller ikke?

Noen ganger kan det være vanskelig for den ansatte eller arbeidsgiver å vite når bruk av firmabil anses som skattepliktig eller ikke. Når det gjelder bruken av firmabil vil dette noen ganger være skattepliktig, mens andre ganger er det ikke.

Hovedregelen sier at dersom bilen benyttes, eller er disponibel i privat sammenheng, så vil dette utløse skatteplikt for den det gjelder. Så hvis den ansatte benytter firmabil til og fra jobben, evt. stikker innom butikken i private ærend, hente barna i barnehagen eller på skolen, er dette å anse som en privat fordel gjennom arbeidet. Dermed vil du/den ansatte også måtte betale skatt for bruk av selskapets firmabil.

Motsatt vil firmabil som kun benyttes i arbeidsrelatert kjøring ikke utløse skatteplikt.


Enkelttilfeller kan likevel være skattefritt

Sporadisk bruk gir ikke grunnlag for skatt

Dersom firmabil benyttes sporadisk i private sammenhenger, gir det likevel ikke utslag i skatteplikt innenfor visse rammer. For å unngå dette må du bla. ikke benytte firmabilen mer enn 10 dager i året, og maksimalt kjøre 1000 kilometer per år. Det er viktig å være klar over at begge disse kravene må overholdes. Det betyr at du ikke kan dra på langtur selv om det er innenfor de 10 dagene, straks du overskrider de 1000 kilometerne er skatteplikten utløst.


Skatteplikten er utløst, hvor mye skatt betaler jeg, og hvordan beregner vi den skattepliktige fordelen?

Hvor mye betaler jeg i skatt for bruken av firmabil?

Som nevnt innledningsvis opplever jeg at næringsdrivende kan være usikre omkring dette med skatteleggingen av firmabilen. De mest vanlige spørsmålene er hvor mye ekstra den ansatte belastes i skatt, og hvordan jeg skal beregne dette? I de fleste tilfeller må de sees på de ulike tilfellene individuelt ettersom skattebelastningen beregnes ut fra bilens listepris og alder. Desto nyere og dyrere firmabilen er, desto høyere vil det skattepliktige beløpet være. Årsaken til dette er at bilens listepris vil være grunnlaget for beregningen av den skattepliktige fordelen. Det gis reduksjon på bilens listepris for el-bil, biler eldre enn 3 år og yrkeskjøring over 40 000 km.

Beregningen av skattepliktig fordel beregnes på følgende måte:
Listepris som ny bil inntil kr 308 500 (for 2018: kr 303 900) 30 % av listepris. For den delen av listeprisen som overstiger kr 308 500 (for 2018: kr 303 900) 20 %. Ekstrautstyr som feks. vinterhjul, musikkanlegg, navigasjonsutstyr etc. må legges til i bilens listepris.

For å fremstille hvordan bilens verdi påvirker skattegrunnlaget, har jeg gjennom to eksempler tatt utgangspunkt i to nye biler i ulike prisklasser.
Eksempel 1. har nybil listepris på kroner 700 000.
Eksempel 2.har nybil listepris på kroner 300 000.

Eksempel 1.
Listepris på firmabil er kroner 700 000.
Som nevnt er bilens listepris grunnlag for skatteberegning. Setter vi dette inn i formel over vil gi den ansatte skattepliktig beløp på kroner 170 850 kroner per år eller 14 239 per måned.
((308 500*0,3) + (700 000-308 500) *0,2)).

Eksempel 2.
Listepris firmabil 300 000 kroner. Ifølge ovennevnt formel vil naturligvis en firmabil som er rimeligere en i eksempel 1. gi lavere skattegrunnlag. Skattepliktig grunnlag for denne vil være 90 000 kroner per år, eller 7500 kroner per måned.

Skattepliktig grunnlag som vist over, vil være grunnlaget for selve skattepliktig fordel ved bruk av firmabilene. Eksempelvis vil en ansatt med en lønn på 400 000 kroner per år ifølge eksempel 1. gi et skattegrunnlag på totalt 570 850 kroner for inntektsåret 2019 (400 000 kr +170 850 kr). Tilsvarende vil den ansatte med samme årslønn, men en som har en rimeligere firmabil (eksempel 2.) ha skattepliktig skattegrunnlag på 490 000 kroner.
I eksempel 1. og 2. over er det kun tatt utgangspunkt i nye biler.

Spesialbestemmelser som gir lavere grunnlag for skatt

For firmabil som er over 3 år gammel, eller for El-biler gis det ytterligere reduksjon på bilens listepris. Noe som selvfølgelig gir utslag i et lavere skattegrunnlag for den ansatte som blir beskattet for bruk av firmabil. Har du en firmabil som er førstegangs registrert for mer enn 3 år siden (mer enn 36 mnd.), vil bilens beregningsgrunnlag reduseres til 75 % av bilen som ny. El-biler skal fra og med 2018 ha et redusert beregningsgrunnlag på 60 % av listepris som ny. Eks. en El bil med listepris på kroner 500 000, gir et grunnlag for skatt på kroner 300 000 (500 000 *0,6). Når El-bil over 3 år vil listepris reduserer med 25 % av nybil listepris, dvs. kroner 225 000 (300 000 *0,25).

Yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i året

For de som kjører over 40 000 km per år gis det også ytterligere reduksjon i den skattepliktige fordelen. Opprinnelig listepris reduseres med 25 % før fordel skatt beregnes.

Beregningsmodell for biler som er lite egnet til privat bruk

Regelverket gir også tilgang til å benytte en modellen individuell verdsetting, dette er en metode som tar utgangspunkt i antall kjørte km. når det skal beregnes fordel ved bruk av firmabil. Modellen er spesielt beregnet for yrkesbiler (varebil klasse 2), som er lite egnet for privat bruk. For mer informasjon om hvilke biler dette gjelder kan du se her

Dersom du har firmabil som oppfyller kriteriene yrkesbil så gis det altså tilgang å velge beregningsmetode, enten ovennevnte metode hvor skattegrunnlag verdsettes på grunnlag av bilens listepris, eller etter individuell verdsetting . Sistnevnte modell beregne skattefordel etter antall kjørte kilometer mellom hjem og arbeidssted. Fordel er satt til kroner 3,40 per km. Dersom individuell beregningsmetode benyttes, er du forpliktet til å ha en godkjent kjørebok som dokumentasjon for antall kjørte kilometer. For mer detaljert informasjon om dette kan du lese her

Det er viktig å være klar over at arbeidsgiver er bundet til valgt metode gjennom hele inntektsåret.

Ønsker du mer informasjon om dette temaet, eller kanskje du har andre økonomiske spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale, eller via e-post. Vi er regnskapsførere som bryr oss om deg, og ditt selskap. Vi er ikke bare opptatt av å ivareta ditt selskaps forpliktelser og regnskap, for oss er det naturlig å tilpasse våre tjenester individuelt. Det gjelder både etter hvilken type drift og type selskap, og selvfølgelig viktigst av alt – økonomiske tjenester som er tilpasset menneskene som jobber i din organisasjon.

Vi snakkes!

Frisør-økonomen – Bente!