Lillian Grønnestad Nestleder og autorisert regnskapsfører lg@hagland.com 52 70 12 73 906 72 722
John Haktor Bua Autorisert regnskapsfører jhb@hagland.com 52 70 12 75
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
Frist

Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Dato: 31/07/2020


Innsendingspliktige enheter skal hvert år sende inn årsregnskap, noter, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Regnskapsinformasjonen har offentlig interesse, og gjennom registrering i Regnskapsregisteret blir denne informasjonen tilgjengelig i 10 år. Innsendte årsregnskap blir kunngjort etter registrering