Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hvor ofte justeres prisene i din frisørsalong?

Glemmer du å foreta prisjustering i henhold til dagens prisvekst, vil det gi utslag i dårligere inntjening for din frisørsalong.

Av ren nysgjerrighet og egeninteresse har jeg foretatt en enkel meningsmåling via Facebook-gruppen «kun for frisører i Norge» .

Prisjustering av frisørsalongens tjenester kan lønne seg!

Spørsmålet jeg stilte via Facebook meningsmåling var: «Hvor ofte foretar dere prosentvis prisjustering på prislistene for frisørsalongens tjenester (farge, klipp, etc.). Dvs. justerer prisene med hensyn på dagens prisvekst».

Spørsmålet var relativt åpent, og frisørene kunne legge til egne svaralternativ dersom de ønsket dette.

Ut i fra responsen kan det virke som om temaet opptar frisørene, hvor hele 161 personer valgte å stemme. Det er betryggende å se at over 75 % foretar en årlig prisjustering.

Selvfølgelig er dette en svært enkel måling, jeg kan derfor ikke stå inne for at den er pålitelig. Likevel så ga dette meg en fin vinkling.

Gjennom regnskapstall som jeg har hentet ut fra proff.no og bisnode.no har jeg foretatt en noe mer pålitelig lønnsomhetsanalyse av frisørsalongene.

I egen analyse har jeg sett på et utvalg av frisørsalonger i Norge, dette har jeg målt ved å se på lønnskostnadene i forhold til salgsinntektene i salongene. I frisørbransjen viste deg seg at lønnskostnadene utgjør i gjennomsnitt nærmere 60% av den totale omsetningen.

Bruk prisveksten som beregningsgrunnlag

I forbindelse med prisjustering anbefaler jeg dere å se på den generelle lønnsveksten innenfor bransjen, ettersom lønn utgjør nærmere 60 % av kostnadene i frisørsalongen. Lønnsveksten publiseres årlig via Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lønnsveksten for frisører var på 2,7% i 2018, mens den generelle prisveksten i frisør og velværebransjen var på 3,0 %.  Det vil da være lurt å legge på tilsvarende økning for frisørsalongens behandlinger for å unngå å redusere lønnsomheten. Eks. dameklipp økes fra 700 kroner til 721 kroner hvis vi øker tilsvarende prisvekst på 3,0 % (700 * 1,03)

Prislisten i din salong er utgangspunktet for resultatet, dvs. hvor mye som er igjen etter at alle kostnadene er trukket fra? Ettersom frisøryrket er et tjenesteytende yrke er lønnskostnadene en av de største kostnadene i en frisørdrift.

Det er derfor svært viktig å ivareta, samt legge til rette for gode arbeidsforhold og arbeidsrutiner for å oppnå en best mulig frisørdrift.

Fornøyde kunder gir grunnlag for vekst og lønnsomhet i for frisørsalongen.


Medarbeidernes kompetanse og evne til å bidra god kundeservice er et svært godt grunnlag for at din frisørsalong skal kunne oppnå dette.

Som nevnt over, ligger gjennomsnittlig lønnskostnader på 59% av salgsinntekten. Mens ytterpunktene i denne undersøkelsen viser at salonger med laveste lønnskostnader er nede på 36%, mens salonger med høyeste lønnskostnader har opp mot 80% i lønnskostnader.

Store forskjeller på lønnskostnadene i frisørsalongene

Det viser seg altså at det er relativt store forskjeller mellom ytterpunktene, salongene med laveste og høyeste lønnskostnader. La oss se på noen konkrete regneeksempler for å få frem forskjellene, vi antar at vi har tre ulike salonger med de ulike lønnskostnadene. Jeg forutsetter at alle frisørsalongene har en årlig salgsinntekt på 1 000 000 årlig.

  1. Salong A: (gjennomsnittsalongen, med 59% i lønnskostnader).
    Lønnskostnad (59%) = 590 000 kroner
  2. Salong B: (salong med laveste lønnskostnader på 36%)
    Lønnskostnad = 360 000 kroner
  3. Salong C: (salong med høyeste lønnskostnad 80%)
    Lønnskostnad = 800 000 kroner

Eksempel over kan ha flere årsaker, en av forklaringene kan være at lønningene har økt mens prisene ikke har blitt justert (økt) tilsvarende. Det kan selvfølgelig også være at frisørene ikke er like effektive, eller at de er for mange på jobb slik at det er mye «dødtid». Dvs. ikke produktive timer hvor frisørene ikke har kunder.

Det sier seg selv at salongene med laveste lønnskostnader vil ha et bedre resultat på bunnlinjen, sammenlignet med salonger med høye lønnskostnader.

I overnevnte eksempler er det viktig å ikke anta at de salongene med lave lønnskostnader betaler sine ansatte en lavere lønn ettersom jeg har beregnet lønnskostnadene på grunnlag av den totale omsetningen i salongen. Dvs. lønnskostnad/salgsinntekt * 100 = prosentvis lønnskostnad.

Selvfølgelig vil det være hensiktsmessig å vurdere andre kostnader som husleie, varekostnad etc. tilsvarende i en salongdrift.

Har du spørsmål eller trenger økonomiske råd eller veiledning i din frisørsalong, ta gjerne kontakt. Vi tilbyr også skybaserte regnskaps løsninger som er tilpasset din drift og arbeidshverdag.

Husk også å melde deg på Frisør-økonomens fagkveld som er onsdag 13. februar. For påmelding trykk her

Vi snakkes!

/Frisør-økonomen – Bente