Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Aksjonærlån

Gjennom et aksjonærlån kan en aksjonær ha lån i eget aksjeselskap. Dette har tidligere vært ansett som en enkel måte å få tilgang til selskapets likvide midler uten å måtte hente ut utbytte og da skattelegges – men nå beskattes et slikt lån på lik linje som utbytte. 

Hagland Finans - aksjonærer kan ha lån i eget aksjeselskap gjennom et aksjonærlån
Hagland Finans – aksjonærer kan ha lån i eget aksjeselskap gjennom et aksjonærlån

Aksjonærlån og utbytte «kjemper» om samme egenkapital

Som aksjonær i et selskap kunne man tidligere få tilgang til selskapets likvide midler uten å måtte hente ut utbytte, gjennom et aksjonærlån. Dette ble endret 15. oktober 2015 – da ble det bestemt at lån som ytes fra aksjeselskap til personlige aksjonærer hovedsakelig skal behandles og beskattes på lik linje som utbytte for aksjonæren, hvor aksjeselskapet fortsatt skal behandle lånet som en fordring. Beskatningen på et slikt lån er som for utbytte, noe som gjør at det ikke lenger er like gunstig å ta opp lån i eget aksjeselskap.

Grunnlaget for hva selskapet kan låne ut eller stille som sikkerhet for aksjonæren, er det samme grunnlaget som selskapet kan dele ut som utbytte. Lån og utbytte ”kjemper” med andre ord om den samme frie egenkapitalen – ved tildeling av denne type lån vil mindre kunne tas ut som utbytte, og motsatt.

Har du spørsmål knyttet til aksjonærlån?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til aksjonærlån – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om regnskap?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.