Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ulike regler for arbeidstaker og næringsdrivende

Mange av reglene i arbeidslivet er forskjellige for arbeidstakere og næringsdrivende. Det vil si at reglene avhenger av om du er arbeidstaker i eget selskap (AS) eller er selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). 

Hagland Finans - ulike regler gjelder om du er arbeidstaker i eget aksjeselskap eller selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak
Hagland Finans – ulike regler gjelder om du er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende

Disse forskjellene bør du være obs på

Blant slike regler som skiller mellom arbeidstaker i eget aksjeselskap og selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, er trygderegler og reglene for arbeidsmiljø, ferie og yrkesskade. Nedenfor finner du en oversikt over en del av forskjellene man bør kjenne til:

 • Sykepengeordningen i folketrygden

  Arbeidstaker:
  100 % dekning opptil 6G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene).
  Næringsdrivende:
  Ingen dekning første 16 dager. 65 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.

 • Arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, permitteringsloven og yrkesskadeforsikringsloven

  Arbeidstaker:
  Omfattes av lovene.
  Næringsdrivende:
  Faller som hovedregel utenfor lovene.

 • Folketrygdlovens bestemmelser og særfordeler ved yrkesskade

  Arbeidstaker:
  Omfattes av loven.
  Næringsdrivende:
  Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd.

 • Arbeidsgiveravgift

  Arbeidstaker:
  Beregnes og betales av arbeidsgiver.
  Næringsdrivende:
  Beregner ikke arbeidsgiveravgift.

 • Skatt

  Arbeidstaker:
  Arbeidsgiver trekker og betaler forskuddstrekk.
  Næringsdrivende:
  Betaler forskuddsskatt fire ganger i året.

 • Merverdiavgift (mva)

  Arbeidstaker:
  Faller utenfor loven.
  Næringsdrivende:
  Registrerte næringsdrivende beregner og betaler mva.

 • Trygdeavgift til folketrygden

  Arbeidstaker:
  Mellomsats (7,8 %)
  Næringsdrivende:
  Som regel høy sats (10,7 %)

Har du spørsmål knyttet til regler for arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende? 

Dersom du er usikker på hvilken selskapsform som er mest riktig for deg, les mer under vår rådgivningstjeneste valg av selskapsform eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

I tillegg til at vi gjerne hjelper deg med oppgaver rundt valg av selskapsform tilbyr vi også en rekke andre rådgivningtjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller se rådgivning for en komplett oversikt over våre rådgivningstjenester.