Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Årsregnskap

Et årsregnskap har to hovedfunksjoner; det skal vise hvordan din bedrifts midler og ressurser har blitt brukt i løpet av året, og redegjøre for bedriftens økonomiske status.

Hagland Finans - et årsregnskap redegjør for din bedrifts økonomiske status
Hagland Finans – et årsregnskap redegjør for din bedrifts økonomiske status

Hvorfor føre årsregnskap?

Dersom du er regnskapspliktig er årsregnskapet ditt, sammen med års- og revisjonsberetningen, offentlig informasjon – og du skal da etter regnskapsloven selv sende inn dette til Regnskapsregisteret som gjør informasjonen tilgjengelig fra Brønnøysund. Dokumentasjonen som er brukt til utarbeidelse av regnskapet, altså bilagene, er imidlertid ikke offentlige.

På denne måten formidles relevant informasjon om din virksomhets økonomiske utvikling og finansielle stilling slik at den som innhenter informasjonen kan fatte gode beslutninger, for eksempel en potensiell investor eller leverandører.

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Årsregnskapet skal være utarbeidet på norsk, og etter reglene i regnskapsloven sammen med forskrifter og god regnskapsskikk. Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis du er revisjonspliktig)

For små bedrifter er det utarbeidet egne og forenklede regler for god regnskapsskikk, som du kan finne på nettsidene til Norsk Regnskapsstiftelse.

Årsregnskap ved begrenset regnskapsplikt

Som forklart under bokføringsplikt og regnskapsplikt har noen foretak begrenset regnskapsplikt, og dersom du kommer inn under disse reglene kan du utarbeide et årsregnskap basert på avlagt skatterapport sammen med tilpassede noteopplysninger.

Noter

Noteopplysninger skal gi tilleggsinformasjon til årsregnskapet ditt, slik at den som leser regnskapet har utdypende informasjon om selskapet ditt lett tilgjengelig.

Årsberetning

I tillegg til årsregnskapet ditt, må din bedrift sende inn årsberetning dersom den ikke er ansett som en liten bedrift etter regnskapsloven. Krav til årsberetning for små foretak falt bort fra og med 1. januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2017. For foretak som ikke er små fremgår kravene til årsberetning i regnskapslovens § 3-3 a. Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder, og viser blant annet utviklingen i bedriften og forutsetninger for fremtidig drift.

Styrets oppgaver

Dersom din bedrift er regnskapspliktig og har styre, skal alle styremedlemmer skrive under på årsregnskapet. Har bedriften din i tillegg en daglig leder, skal også denne skrive under. Dersom bedriften din hverken har styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive. Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Innsending av årsregnskapet

Innsending av årsregnskapet ditt og den eventuelle årsberetningen skal gjøres elektronisk via Altinn, senest 31. juli. Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen. Har ikke enheten styre, vil deltakere eller medlemmer og daglig leder være ansvarlig.

Levere skattemelding

I tillegg til å sende inn årsregnskap og eventuell årsberetning, må du som er regnskapspliktig levere skattemelding for næringsdrivende til Skatteetaten. Dette kan du lese mer om under skatt.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.