Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Betalingsevne

Som en del av en regnskapsanalyse er det essensielt å analysere bedriftens betalingsevne, eller bedriftens likviditet. Betalingevne sier noe bedriftens evne til å tjene penger og det er helt sentralt å kunne måle og følge med på når man driver en bedrift.

Hagland Finans - vi analyserer din bedrifts betalingsevne som en del av vår regnskapsanalyse
Hagland Finans – vi analyserer din bedrifts betalingsevne som en del av vår regnskapsanalyse

Har du nok midler til å betale regningene?

Likviditeten i bedriften er like viktig som de økonomiske resultatene. En rekke bedrifter viser til solide resultater og tilsynelatende god økonomi, men betalingsevnen kan likevel være presset. Manglende likviditet er i dag en vanligere årsak til konkurs enn manglende lønnsomhet, og det er ofte for lite fokus på likviditet før det er for sent.

Ved beregning av nøkkeltall for betalingsevnen skal man være obs på dette er et øyeblikkstall som beskriver situasjonen på et bestemt tidspunkt, mens inn- og utbetalinger gjerne varierer mye gjennom året.

Noen vanlige nøkkeltall for å måle likviditet er:

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden viser hvor mye av den kortsiktige gjelden som kan betales med lett tilgjengelige midler (omløpsmidler), det vil si bedriftens evne til å betale den kortsiktige gjelden. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år. Jo høyere tallet er desto bedre, og det er viktig å se trenden over flere år.

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Varelager inngår i omløpsmidlene, men er ofte vanskeligere å omgjøre til kontanter enn andre omløpsmidler som kundefordringer og bankinnskudd. Man kan derfor beregne en alternativ likviditetsgrad, hvor man da måler de mest likvide omløpsmidler (vanligvis alle omløpsmidler minus varelager).

Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Likviditetsreserve

Likviditetsreserve er et nøkkeltall som beskriver hvor mye likvide midler du har tilgjengelig i forhold til salgsinntektene. Kortsiktige investeringer er eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter, for eksempel børsnoterte aksjer. For det første ser du bort i fra kundefordringer og varelager. Dermed har du fjernet en usikkerhet om disse er korrekt nedskrevet i balansen og i hvilken grad de lar seg realisere. I tillegg ser du likviditeten i forhold til omsetningsvolumet (salgsinntektene) – noe som bedre reflekterer det faktiske likviditetsbehovet.

Likviditetsreserve i % av salgsinntekter = (Bankinnskudd / Salgsinntekter) * 100 %

Kredittid kunder og leverandører

Jo kortere kredittid, desto raskere vil pengene sirkulere, noe som styrker bedriftens likviditet og lønnsomhet. Dersom kredittiden øker, betyr det at det går lenger tid fra varene selges til varene betales. Er den faktiske gjennomsnittlige kredittiden vesentlig lengre enn avtalt kredittid, kan bedriften styrke sin likviditet ved å arbeide for at kundene betaler raskere.

Kredittid kunder = 
(Gjennomsnittlige kundefordringer * 365 dager) / (Kredittsalg * 1,25)

En økning i kredittiden til leverandørene kan bety at bedriften i gjennomsnitt trekker ut kreditten fra sine leverandører. Det kan skyldes at dette er en rimelig finansiering for bedriften. Imidlertid vil det ofte skyldes at bedriften ikke er i stand til å betale leverandørene ved forfall på grunn av dårlig likviditet.

Kredittid leverandører = 
(Gjennomsnittlig leverandørgjeld) * 365 dager) / (Varekjøp på kreditt * 1,25)

Betalingsevne som en del av regnskapsanalysen

En analyse av din bedrifts betalingsevne er en del av din regnskapsanalyse, hvor betalingsevnen kun er én av fem hovedområder. Betalingsevnen bør sees i sammenheng med de fire andre områdene:

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!