Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Bokføringsplikt og regnskapsplikt

Det brukes to ulike begrep for å skille regnskapsplikten ulike virksomheter har; bokføringsplikt og regnskapsplikt. Et foretak er enten kun bokføringspliktig, eller både bokføringspliktig og regnskapspliktig.

Hagland Finans - om du har bokføringsplikt og regnskapsplikt avhenger av din bedrift
Hagland Finans – om du har bokføringsplikt og regnskapsplikt avhenger av din bedrift

Din bokføringsplikt og regnskapsplikt avhenger av din bedrift

Hvilken regnskapsplikt din virksomhet har avhenger av organisasjonsformen i din bedrift i tillegg til størrelsen på omsetningen, hvor omfanget av regnskapsarbeidet varierer basert på om bedriften er bokførings- eller regnskapspliktig. De foretakene som kun er bokføringspliktige trenger ikke å lage et årsregnskap for å sende dette videre til Regnskapsregisteret, men må likevel føre et regnskap etter bokføringsreglene.

 • Hva er bokføring?
  Bokføring betyr å føre et regnskap. Alle kjøp og salg som påvirker bedriften skal føres i bedriftens regnskapssystem.

 • Hva betyr bokføringsplikt og regnskapsplikt?
  Å ha bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap etter bokføringsreglene (bokføringsloven og bokføringsforskriften).
  Å ha regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap som minimum består av resultat, balanse og noter.

 • Hvem er bokføringspliktige og hvem er regnskapspliktige?
  De aller fleste som driver næringsvirksomhet må føre et regnskap etter bokføringsreglene.
  Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding til myndighetene, i tillegg til alle som har regnskapsplikt, er bokføringspliktige.

  Om du er regnskapspliktig avhenger av din virksomhets organisasjonsform, størrelsen på virksomheten, eller om bedriften er underlagt tilsyn. Blant de organisasjonsformene som er regnskapspliktige er alle aksjeselskap, i tillegg til enkeltpersonsforetak som har eiendeler over 20 millioner kroner eller flere enn 20 årsverk.

 • Hvor ofte må du bokføre?
  Er du mva-pliktig og leverer mva-melding hver andre måned må du være ajour seks ganger i året. Dersom du ikke er mva-pliktig må du etter bokføringsreglene være ajour minimum hver fjerde måned. Har du mindre enn 600 bilag i året og ikke er mva-pliktig kan du avvente bokføringen til du skal sende inn skattemeldingen og næringsoppgaven.

Bokføringsplikt og regnskapsplikt henger sammen med andre plikter

Bokføringsplikt og regnskapsplikt du har som bedriftsleder er kun to av flere plikter du må forholde deg til, og må sees i sammenheng med din plikt til bruk av reskontro, i tillegg til din plikt til systematisering av dokumentasjon.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.