Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Egenkapital

Å vurdere en bedrifts egenkapital gjøres gjerne ved å analysere bedriftens soliditet. Dette er en viktig faktor i en regnskapsanalyse for enhver bedrift.

Hagland Finans - din bedrifts egenkapital sier noe om dens soliditet
Hagland Finans – din bedrifts egenkapital sier noe om dens soliditet

Er bedriften din solid nok?

Soliditet forklares gjerne som «evnen en bedrift har til å tåle tap», altså sier soliditeten noe om hvor mye en bedrift tåler å tape før eierne mister kontrollen på selskapet til sine kreditorer.

Med andre ord vil kreditorer være svært opptatt av en bedrifts soliditet, fordi soliditeten er avgjørende for at de får pengene sine tilbake med profitt.

Hvordan er din bedrifts evne til å tåle tap, og har du en buffer? Om du ønsker å analysere din bedrifts soliditet, anbefaler vi at du beregner følgende parametre:

Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egne midler. Bedriftens evne til å tåle tap vurderes ofte ut fra dets soliditet målt ved egenkapitalandelen.

Ved høy egenkapitalandel har bedriften bedre mulighet til å komme gjennom vanskelige tider, blant annet fordi det vil være lettere å skaffe midler gjennom salg av eiendeler uten heftelser og dessuten skaffe nye lån fordi bedre sikkerheter kan tilbys. En bedrift med høy egenkapital har som regel skaffet seg en vesentlig del av egenkapitalen gjennom å holde tilbake tidligere års inntjening. Den har da vist evne til å skape overskudd, noe som gir en viss støtte for å anta at den også i fremtiden vil være i stand til å tjene penger.

Egenkapitalandel = (Egenkapital / Sum eiendeler) * 100 %

Tapsbuffer

Selskapets tapsbuffer finner du som egenkapitalandel i prosent av selskapets omsetning. Tapsbuffer er også et mål for hvor mye egenkapital det er i firmaet. Forutsetter vi at omsetningen for neste år blir lik fjorårets, viser tapsbufferen hvor stort underskudd man kan ha i prosent av omsetningen før egenkapitalen er tapt. Et tall under null indikerer negativ egenkapital.

Tapsbuffer = (Egenkapital / Driftsinntekter) * 100 %

Egenkapital som en del av regnskapsanalysen

En analyse av din bedrifts egenkapital eller soliditet er en del av din regnskapsanalyse, hvor denne kun er én av fem hovedområder og bør sees i sammenheng med de fire andre områdene:

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!