Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Feriepenger

Som arbeidsgiver har du plikt til å beregne og sette av feriepenger av lønnen du utbetaler til dine ansatte.

Hagland Finans - dette må du vite om feriepenger
Hagland Finans – dette må du vite om feriepenger

Hva er feriepengegrunnlag, og hvilke satser er gjeldende?

Hvor mye feriepenger en ansatt har tjent seg opp til kalles feriepengegrunnlaget og beregnes ut fra lønnen opptjent året før ferien skal avvikles, også kalt opptjeningsåret. Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn, og hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn når arbeidstakeren er fraværende grunnet ferie.

Feriepengegrunnlaget utgjør 10,2 % av lønnen til arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker pluss én dag, hvor satsen økes til 12,5 % for arbeidstakere over 60 år da de har krav på en ekstra ferieuke. Mange arbeidstakere har derimot, gjennom tariffavtale eller annen avtale, krav på fem uker ferie – da skal du som arbeidsgiver sette av et feriepengegrunnlag lik 12 %. Satsen for arbeidstakere over 60 år økes i slike tilfeller til 14,3 %. 

NB! Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet, som vil si at arbeid utføres i annens tjeneste. Det betyr at en arbeidstaker som ikke var ansatt hos deg under opptjeningsåret ikke har rett til feriepengeutbetaling fra deg som nåværende arbeidsgiver. Arbeidstakeren har derimot likevel rett til ferie. Ferieloven sier derimot at frilansere og selvstendige oppdragstakere som regel ikke har rett på feriepenger.

Hva skal inkluderes i beregningen?

Som arbeidsgiver skal du beregne og sette av feriepenger av lønn, slik at disse vises som en gjeldspost i regnskapet ditt. Dette er en regnskapsmessig avsetning, og som arbeidsgiver trenger du ikke å fysisk sette av feriepenger på en egen bankkonto.

I utgangspunktet er det godtgjørelser for arbeid som skal tas med i beregningen. I tillegg skal bonus og provisjonsbasert lønn som avhenger av personlig arbeidsinnsats også inkluderes. Reiseutgifter, diett, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret skal ikke tas med i grunnlaget.

Utbetaling og skattelegging

Feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Det er imidlertid vanlig å utbetale feriepengene en bestemt måned, hvor da vanlig lønn skal utbetales når arbeidstaker tar ferie hvis arbeidstakeren tar ferie på et annet tidspunkt. I praksis betyr dette at lønnen i den måneden feriepengene utbetales “holdes tilbake”, og utbetales når arbeidstakeren faktisk tar ut ferie.

Hovedregelen sier at du som arbeidsgiver ikke skal trekke skatt av feriepengene når de utbetales, men feriepengene er skattepliktig inntekt for arbeidstakeren. Som regel trekkes det derfor litt mer skatt av arbeidstakerens lønn gjennom året slik at det i praksis ikke trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Er du usikker på hvor mye feriepenger du har rett på som arbeidstaker? Du kan enkelt sjekke dette med en feriepengekalkulator.

Har du spørsmål knyttet til feriepenger?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til feriepenger – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.