Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Finansiell struktur

Finansiell struktur, eller kapitalstruktur, sier noe om hvordan en virksomhet har fremskaffet kapital for å finansiere bedriftens eiendeler og hvordan denne er fordelt mellom gjeld og egenkapital.

Hagland Finans - en analyse av finansiell struktur er en del av regnskapsanalysen
Hagland Finans – en analyse av din bedrifts finansielle struktur er en del av regnskapsanalysen

Hvordan er eiendelene i selskapet ditt finansiert?

Å se på hvordan eiendelene i et selskap er finansiert er en viktig del av en regnskapsanalyse.

Det skilles mellom langsiktig og kortsiktig kapital, hvor langsiktig kapital er summen av egenkapitalen og den langsiktige gjelden.

Det er et absolutt minimumskrav at alle langsiktig eiendeler (anleggsmidler) skal være langsiktig finansiert, noe som vil si at summen av egenkapital og langsiktig gjeld er større enn anleggsmidlene. Det betyr videre at arbeidskapitalen skal være positiv.

Om du ønsker å analysere om din bedrifts finansielle struktur er sunn, anbefaler vi deg derfor å beregne følgende parametre:

Finansiering av anleggsmidler (finansieringsgrad 1)

For å måle at de langsiktige eiendelene (anleggsmidlene) er finansiert med langsiktig kapital (langsiktig gjeld og egenkapital), kan du bruke finansieringsgrad 1:

Finansieringsgrad 1 = (Anleggsmidler / (Langsiktig Gjeld +  Egenkapital)) * 100 %

Dersom finansieringsgraden er høyere enn 100 % betyr det at selskapet har finansiert deler av de langsiktige eiendeler med kortsiktig kapital, noe som kan skape betalingsproblemer for bedriften. Finansieringsgraden bør derfor alltid være lavere enn 100 %.

Kortsiktig gjeld i % av totalkapital

Nøkkeltallet forteller oss hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med kortsiktig gjeld (som normalt skal betales i løpet av ett år). Høy andel kortsiktig gjeld innebærer høy finansiell risiko.

Kortsiktig gjeld i % av totalkapital = (Kortsiktig gjeld / totalkapital) * 100 %

Dette nøkkeltallet må imidlertid sees i sammenheng med de eiendelene som skal finansieres. Her vil det være store variasjoner fra bransje til bransje og selskap til selskap. Det bør også sees i sammenheng med nøkkeltallet kredittid leverandører. Dersom både kortsiktig gjeld i prosent av totalkapitalen og kredittid leverandører er høye, er det en sterk indikasjon på høy risiko knyttet til finansieringen av selskapet.

Finansiering av lageret

Bedrifter som er avhengige av varelager, bør ha fokus på å ikke binde opp for mye kapital i lageret. Dårlig lagerstyring vil også vise seg direkte på bunnlinjen.

Det er viktig å tenke på hvordan varelageret er finansiert. Lager er det minst likvide av omløpsmidlene. Samtidig må man ha et visst minimumslager for ikke å «gå tom». Dette bør være finansiert langsiktig for ikke å presse selskapets likviditet, og kan måles ved nøkkeltallet langsiktig lagerfinansiering:

Langsiktig lagerfinansiering =
((Egenkapital + Langsiktig gjeld – Anleggsmidler) / Varelager) * 100 %

Man bør også jobbe for å holde lagertiden nede, det vil si at varene ikke bø ligge unødvendig lenge på lager før de blir solgt. Da er det nyttig å måle og følge med på gjennomsnittlig lagertid;

Gjennomsnittlig lagertid =
(Gjennomsnittlig varelager * 365 dager) / Vareforbruk

Finansiell struktur som en del av regnskapsanalysen

En analyse av din bedrifts finansielle struktur er en del av din regnskapsanalyse, hvor den finansielle strukturen kun er én av fem hovedområder. Finansiell struktur bør sees i sammenheng med de fire andre områdene:

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!