Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Forsikringsavtaler

Hvilke forsikringsavtaler en bedrift velger å tegne for sine ansatte, med hvilke beløp og dekninger bedriften tilbyr, varierer i stor grad.

Noen forsikringer er lovpålagte, mens de fleste er frivillige og opp til deg som arbeidsgiver å vurdere om skal tilbys dine ansatte. Som arbeidsgiver bør du bruke tid på å finne ut hvilke forsikringsavtaler som er aktuelle for din virksomhet.

Hagland Finans - ulike virksomheter plikter å tilby ulike forsikringsavtaler til sine ansatte
Hagland Finans – ulike virksomheter plikter å tilby ulike forsikringsavtaler til sine ansatte

Plikt til yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter som har ansatte har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for disse. Yrkesskadeforsikringen er en forsikringsavtale som gir erstatning for skader og sykdommer påført i forbindelse med jobb – uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Bedriften får skattefradrag for kostnadene knyttet til yrkesskadeforsikringen, og det er ikke arbeidsgiveravgift på denne.

En yrkesskadeforsikring skal blant annet dekke:

  • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade), eller som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
  • Sykdom som likestilles med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Erstatning som følge av tap av arbeidsevne og inntekt
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall

Frivillige forsikringsavtaler

Du som arbeidsgiver kan selv velge å utvide forsikringsbeløpet og dekningen i yrkesskadeforsikringen utover det lovpålagte. Som tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan du også velge å tegne andre forsikringsavtaler for dine ansatte. De vanligste tilleggsforsikringene, er:

  • Behandlingsforsikring, som sikrer de ansatte trygg og rask hjelp ved sykdom eller skade
  • Reiseforsikring, som er spesielt vanlig hvis de ansatte reiser mye i jobben
  • Ulykkesforsikring, som gir de ansatte erstatning for ulykker som skjer i fritiden
  • Gruppelivsforsikring, som sikrer den ansattes familie økonomisk hjelp hvis den ansatte dør

Tilleggsforsikringene er frivillige, men bedrifter som tilbyr gode forsikringsavtaler til sine ansatte blir mer attraktive på jobbmarkedet da bedriftene gjennom ekstra forsikringer beviser at de ønsker å ta godt vare på de ansatte – som ofte er den mest verdifulle ressursen i en bedrift.

Har du spørsmål knyttet til forsikringsavtaler?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til forsikringsavtaler – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.