Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Investering og avskrivning

Investeringer skal regnskapsføres på ulike måter; noen investeringer kan føres direkte til fradrag i regnskapet, mens andre må regnskapsføres gjennom avskrivning. Det er du selv som må vurdere om en investering skal avskrives over tid eller om den kan fradragsføres i sin helhet med en gang. 

Hagland Finans - investeringer kan direkte fradragsføres eller regnskapsføres ved avskrivning
Hagland Finans – investeringer kan direkte fradragsføres eller regnskapsføres ved avskrivning

Ulike måter å regnskapsføre investeringer

Investeringer skal regnskapsføres på ulike måter; noen investeringer kan føres direkte til fradrag i regnskapet, mens andre må avskrives – noe som betyr at kostnaden fradragsføres over flere år. I praksis betyr det at du fradragsfører verdifallet på eiendelen du har investert i etter hvert som den brukes og slites, noe som er vanlig å gjøre ved større investeringer.

Regnskapsmessig og skattemessig er det ulike regler for avskrivning, hvor bedrifter som kun er bokføringspliktige bare trenger å forholde seg til de skattereglene, mens bedrifter som også er regnskapspliktige må forholde seg til regnskapslovens regler i tillegg til skattereglene. Som beskrevet  i bokføringsplikt og regnskapsplikt er de fleste enkeltpersonforetak kun bokføringspliktige mens alle aksjeselskap er i tillegg regnskapspliktige. Men dersom du har et lite men regnskapspliktig foretak kan du velge å bruke de skattemessige reglene for avskrivning om du heller ønsker det.

Skattemessige avskrivningsregler

I følge skattereglene skal varige og betydelige eiendeler og investeringer avskrives med saldoavskrivninger, hvor en eiendel anses som varig og betydelig når den forventes å ha en brukstid på minimum tre år og har en kostpris på minimum 15 000 kroner.

Saldoavskrivninger gjenkjennes at en fast prosentsats av restverdien på eiendelen avskrives hvert år. Det har ikke noe å si når på året eiendelen ble anskaffet og tatt i bruk, da hele prosentandelen skal fradragsføres på det aktuelle regnskapsåret. Når restsaldo er under kr 15 000,  kan den kostnadsføres/ skal den inntektsføres i sin helhet

Regnskapsmessige avskrivningsregler

I følge regnskapsloven skal en eiendel som er «til varig eie eller bruk» avskrives, men det er ikke angitt et tidspunkt for når eiendelen skal avskrives. Mange bruker derfor også regnskapsmessig de grensene som skattereglene gir som grunnlag for vurdering av når eiendelen skal avskrives.

Regnskapsloven sier at en eiendel/investering skal avskrives etter en «fornuftig avskrivningsplan», hvor avskrivningstiden må vurderes for hver enkel investering. En vanlig måte å gjøre det på er å fordele kostprisen med like store beløp over eiendelens antatte levetiden – dette kalles lineær avskrivning.

I og med at regnskapspliktige foretak i noen tilfeller må forholde seg til ulike krav i forhold til hvilke tall som skal legges til grunn skattemessig og regnskapsmessig, vil det føre til et avvik mellom skattbart- og det regnskapsmessig resultat. Dette kalles for en skattemessig forskjell. Men ved å justere dette mot en balansekonto som for eksempel kalles «midlertidige forskjeller» vil dette avviket gå i null mot slutten av avskrivningstiden.

Trenger du hjelp knyttet til investering og avskrivning?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til investering og avskrivning – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.