Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Lønnsomhet

I en regnskapsanalyse beregnes gjerne lønnsomheten til bedriften. Lønnsomhet sier noe bedriftens evne til å tjene penger og det er helt sentralt å kunne måle og følge med på når man driver en bedrift.

Hagland Finans - lønnsomhet sier noe om bedriftens evne til å tjene penger
Hagland Finans – lønnsomhet sier noe om bedriftens evne til å tjene penger

Tjener bedriften nok penger?

Hvilke nøkkeltall man bruker for å beregne lønnsomhet i en regnskapsanalyse, og dermed bestemme om bedriften tjener nok penger, kan variere fra bedrift til bedrift og bransje til bransje. Noen av de vanligste nøkkeltallene er:

Driftsmargin

Driftsmarginen forteller oss hvor mye en virksomhet tjener på selve driften, og viser hvor stor fortjenesten er for hver krone det selges for. Er driftsmarginen for eksempel 10 % vil det si at 90 % av inntektene, eller 90 øre av hver inntektskrone, går med til å dekke driftsrelaterte kostnader.

Driftsmargin i % = (Driftsresultat / Driftsinntekter) * 100 %

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste viser forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, og viser dermed hvor mye man tjener på en vare. Både salgspris og varekostnad skal være ekskludert mva. Virksomheter som ikke er mva-registrert må bruke innkjøpspris inkludert mva.

Bruttofortjeneste i kroner = Salgspris – Varekostnad

Bruttofortjeneste i % = (Bruttofortjenesten / Salgspris) * 100 %

Dekningsbidrag og dekningsgrad

Dekningsbidraget viser hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Faste kostnader kan eksempelvis være leie av lokaler, utgifter til strøm, samt lønn til ansatte. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene vil virksomheten gå med overskudd.

Dekningsbidrag = Salgspris – Variable kostnader

Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene, og kan beregnes for et enkelt produkt, en produktgruppe, en avdeling eller for hele virksomheten.

Når du har regnet ut dekningsbidrag, kan du regne ut dekningsgraden. Den kan være mer forklarende og lettere å bruke for å sammenlikne med tidligere år. 

Dekningsgraden regnes ut ved å finne dekningsgraden som prosentandel av salgsprisen:

Dekningsgrad = (Dekningsbidrag * 100 %) / Salgspris

Rentabilitet

Rentabiliteten er en parameter som viser forholdet mellom investert kapital og resultatet i bedriften.

Totalkapitalens rentabilitet viser avkastningen på den totale kapitalen som er bundet i bedriften, uavhengig av hvordan bedriften er finansiert.

Når man regner ut totalrentabiliteten får man et prosenttall. Kravet til tallet kommer an på bedriften. Det er normalt å sammenligne med andre bedrifter i samme bransje og resultater fra tidligere år. Siden totalrentabiliteten sier noe om hvordan avkastningen på pengene bedriften har, er det normalt å se tallet i forhold til andre investeringsalternativer. Dette kan være investeringer i andre prosjekter eller en sammenligning med renten man får i bank.

Til forskjell fra totalkapitalrentabilitet viser egenkapitalrentabiliteten hvor stor avkastning en bedrift har hatt på egenkapitalen, hvor man ser bort fra avkastningen på lånefinansierte midler.

Lønnsomhet som en del av regnskapsanalysen

En analyse av din bedrifts lønnsomhet er en del av din regnskapsanalyse, hvor lønnsomheten kun er én av fem hovedområder. Lønnsomheten bør sees i sammenheng med de fire andre områdene:

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!