Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Må jeg ha revisor?

Revisjon er en kontroll og gransking av et regnskap. Om du har plikt til å ha revisor for revisjon av ditt selskap avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet ditt.

Hagland Finans - revisjon av ditt selskap kan være pålagt
Hagland Finans – revisjon av ditt selskap kan være pålagt

Hvem er pliktige til å foreta revisjon av sitt selskap?

Alle aksjeselskaper er i utgangspunktet revisjonspliktige. Du kan som hovedregel velge bort revisjon  av årsregnskapet i små aksjeselskap, dersom:

  • Driftsinntektene er mindre enn  6 millioner kroner, og
  • Balansesummen er under 23 millioner kroner, og
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Normalt sett har ikke enkeltpersonforetak revisjonsplikt, men revisjonsplikten inntrer dersom omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og minimum én av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

  • Balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk

Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor.

Hva må du som revisjonspliktig gjøre?

Om du er revisjonspliktig må du få en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen, og denne må ikke ha noen tilknytning til selskapet utover det å være revisor. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes inn sammen med årsregnskapet.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.