Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Pensjonsordninger

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i privat sektor har gjort at nesten hele den yrkesaktive befolkningen har fått rettigheter til pensjonsordninger. Det gjør at de fleste arbeidstakere kan opptjene pensjon utover det som tjenes opp i folketrygden.

Hagland Finans - du som arbeidsgiver har som regel plikt til å tegne pensjonsordninger
Hagland Finans – du som arbeidsgiver har som regel plikt til å tegne pensjonsordninger

Hvem har plikt til å tegne pensjonsordninger for sine ansatte?

De aller fleste arbeidsgivere har plikt til å tegne kollektiv pensjonsordning for sine ansatte etter innføringen av OTP i privat sektor. Din virksomhet omfattes av dette, dersom:

  • Du minimum har to arbeidstakere hvor begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minimum 75 % av full stilling
  • Du har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i virksomheten, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør minimum 75 % av full stilling
  • Du har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør minimum 20 % av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Hvis din virksomhet oppfyller én eller flere av disse punktene har du plikt til å ha pensjonsordning for dine ansatte.

Pensjonsordningen skal senest opprettes seks måneder etter at plikten inntrådte, hvor alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på minimum 20 % skal meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag. Ved for sen opprettelse av pensjonsordningen skal du som arbeidsgiver etterbetale det som skulle ha vært innbetalt. Alle virksomheter får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordninger.

OTP om innhold, krav, regler og valg av pensjonsordninger

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) inneholder i tillegg til det som beskrevet ovenfor, informasjon om:

  • Hvilke ytelser den kollektive pensjonsordningen skal inneholde
  • Minstekrav til innskudd eller premier
  • Regler om arbeidstakernes rettigheter og om regnskapsopplysninger
  • Finanstilsynets myndighet

Gjennom OTP-loven er det bestemt at virksomheter kan velge mellom to ulike pensjonsordninger; innskuddsbasert og ytelsesbasert. Det er arbeidsgiver som avgjør hvilken type pensjonsordning som skal opprettes. 

Dersom du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte eller frilanser kan du selv velge om du vil ha tjenestepensjonsordning.

Innskuddsbasert pensjonsordning

En innskuddsbasert pensjonsordning betyr at arbeidsgivers utgifter til pensjonsordningen vil være fastsatt, hvor pensjonens størrelse til den ansatte avhenger blant annet av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet.

Minst 2 % av lønnen skal settes i pensjonsfond, men bedriften har mulighet til å velge en bedre ordning – og arbeidstakere har også mulighet til å bidra med egen sparing innenfor visse grenser. Ved dødsfall vil pensjonskapitalen benyttes til pensjon til de etterlatte.

Ytelsesbasert pensjonsordning

En ytelsesbasert pensjonsordning gjør at pensjonen er forutsigbar for den ansatte, mens arbeidsgivers utgifter til pensjonsordningen kan variere fra år til år fordi utgiftene vil avhenge av blant annet arbeidstakernes alder og lønnsnivå. Ofte vil pensjonens størrelse fastsettes til en bestemt andel av arbeidstakers lønn ved pensjonsalder.

Har du spørsmål knyttet til pensjonsordninger?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til pensjonsordninger – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.