Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Purring og inkasso

Dersom kundene dine ikke betaler taper du fort penger, og jo lenger tid det går etter forfall – desto vanskeligere kan det bli å drive inn pengene. Det er derfor viktig å følge opp kundene, slik at man kan redusere nødvendigheten for å sende ut purring og inkasso.

Hagland Finans - reduser nødvendigheten av purring og inkasso ved god kundeoppfølging
Hagland Finans – reduser nødvendigheten av purring og inkasso ved god kundeoppfølging

Det er opp til deg når du ønsker å sende ut purring og inkasso

Hvis en kunde har betalingsproblemer venter de ofte med å betale, derfor er det viktig med kontinuerlig oppfølging av kundefordringene.

Oppfølging kan skje gjennom at du selv sender ut purring eller varsel om inkasso så snart som mulig etter forfall, eller ved at slik oppfølging av kundefordringene settes ut til for eksempel et inkassoselskap.

Etter forfall er det opp til deg selv hvor lenge du ønsker å vente med å purre på innbetalingen, hvor du kan velge å purre dagen etter forfall om du vil. Hvor mange ganger du ønsker å purre før det eventuelt skal sendes ut inkassovarsel er også opp til deg, men det er vanlig å velge en “snill” variant hvor det sendes ut flere purringer før inkassovarsel sendes ut. Eventuelt kan inkassovarsel også sendes ut uten at det har blitt sendt ut purring, så tidlig som dagen etter forfall hvis det er ønskelig. Men det er viktig at du alltid sender et inkassovarsel før du sender en sak til inkasso.

Formelle krav til inkassovarsel

Om du skal sende en sak til inkasso er det viktig å følge de formelle kravene som ligger til grunn for at et inkassovarsel skal være gyldig.

  • Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende måte»
  • Inkassovarselet må være tydelig merket med «Inkassovarsel» eller «Varsel om inkasso»
  • Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura hvis du ikke vil kreve purregebyr
  • Hvis du vil kreve purregebyr må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
  • Betalingsfristen må være på 14 dager
  • Det må klart komme frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, dersom beløpet ikke betales

Hovedregelen sier at dersom en kunde ikke er enig i inkassokravet kan du ikke sende saken til inkasso, men må få en dom på kravet. Dette gjelder så lenge argumentene ikke åpenbart er grunnløse.

Egeninkasso eller bruk av inkassoselskap

Hvis du på egenhånd kjører inndrivningsprosessen når et krav ikke gjøres opp, kalles det for egeninkasso. Men om du samarbeider med et inkassoselskap kan du overføre saken til de for videre inndrivelse, dette kalles for fremmedinkasso. Det er opp til deg hvordan du ønsker å gjøre dette – hvor noen velger å gjøre hele jobben selv, mens andre lar et inkassoselskap gjøre hele jobben. En tredje mulighet er å velge en kombinasjonsløsning ved å i første omgang purre selv, for deretter å la inkassoselskapet sende inkassovarselet. Ved involvering av inkassoselskap er det vanlig at de får de innkrevde gebyrene.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.