Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du plikt til å beregne og betale skattetrekk og arbeidsgiveravgift av lønn og andre goder du utbetaler til dine ansatte.

Hagland Finans –  skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal beregnes og betales av deg som arbeidsgiver

Betaling og rapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift

For å betale skattetrekk må du opprette en spesiell konto, kalt skattetrekkskonto,  der pengene står låst. Pengene kan kun utbetales til kemneren da skattetrekket av lønnen egentlig tilhører de ansatte i din bedrift. 

Skattetrekket skal du rapportere månedlig i A-meldingen innen den 5. i måneden etter at trekket er gjennomført. A-meldingen kontrolleres automatisk ved mottak, hvor du kort tid etterpå får en tilbakemelding – enten direkte i lønnssystemet eller til “Min meldingsboks” i Altinn, avhengig av lønnssystem. Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen kun er oppsummert for den måneden tilbakemeldingen gjelder. 

Arbeidsgiveravgift er en skatt som du som arbeidsgivere er pålagt til å betale som et prosentvis påslag på lønnskostnadene i bedriften. For de fleste norske virksomheter er avgiftssatsen 14,1 %. Arbeidsgiveravgiften skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd mv. Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, slik at avgiftssatsen avhenger av hvor bedriften er lokalisert. 

Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal gjøres seks ganger per år, altså må du summere beløpene fra de to foregående månedlige tilbakemeldinger før betaling. Som regel skal betaling skje til skatteoppkreveren i den kommunen hvor din bedrift er etablert, hvor disse terminfristene er gjeldende:

  • 1. termin – 15. mars
  • 2. termin – 15. mai
  • 3. termin – 15. juli
  • 4. termin – 15. september
  • 5. termin – 15. november
  • 6. termin – 15. januar

Hvis fristen faller i en helg eller på en helligdag er det første hverdag etter fristen som er gjeldende frist.

Har du spørsmål knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.