Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Klinikk Selsaas – profilintervju

Som en del av våre satsingsområder finner du helsesektoren. Vi har tatt en prat med en av våre kunder innenfor helse; Klinikk Selsaas. Klinikk Selsaas startet i det små, men har gjennom de siste 10 årene hatt en sterk vekst – knyttet til både antall klinikere og omsetning, men ikke minst når det gjelder bredden i sine tjenester.

Hvordan har Klinikk Selsaas gått fra å være en liten og relativt spisset klinikk, til å bli en tverrfaglig klinikk med et av de høyeste besøkstallene blant klinikkene på Haugalandet?

Hagland Finans er stolt regnskapsførerer for den populære helseklinikken Klinikk Selsaas.
Hagland Finans – Vi er stolt regnskapsfører for den populære helseklinikken Klinikk Selsaas 

Et barndomshjem til salgs

Regy Selsaas åpnet dørene til sin første klinikk i 2007 – «Centrum kiropraktikk og fysioterapi». Med et lurt smil om munnen forklarer han:

Centrum med C – for å komme høyere opp på Google.Valget om å starte opp for seg selv tok han da han fikk tilbud om å kjøpe barndomshjemmet sitt i Haugesund, etter å ha jobbet som kiropraktor i Stavanger i nesten 6 år. Med en kone som var gravid ble dette en «dealbreaker» – å etablere egen praksis i hjembyen stod nå for tur.

Klinikken kunne man finne, ikke overraskende, i Haugesund sentrum – nærmere bestemt i Sørhauggaten. Den bestod da av Regy i rollen som kiropraktor, daglig leder og eier, i tillegg til en fysioterapeut. Det gikk ikke lange tiden før klinikken også fikk inn en akupunktør. Men etter hvert som årene gikk så Regy et behov for større utvidelser, og endringsballen var dermed begynt å rulle.

Mange lokasjonshensyn å ta – spesielt pasientenes «vondter»

Det ble da etablert en ekstra avdeling på Raglamyr, og klinikken opererte med to avdelinger i omtrent et år. Regy forklarer:

Det å hele tiden måtte ha hodet på to steder var ikke akkurat optimalt. Med et tredoblet areal kunne DNB-bygget samle klinikerne fra begge avdelinger på én plass.


De trivdes godt i DNB-bygget, men det var likevel én utfordring som gjorde at de igjen valgte å flytte på seg – nemlig byens parkeringsmuligheter, hvor Regy nærmere begrunner flyttingen:

Vi har pasienter som har sterke smerter, f.eks. knyttet til vond rygg. For noen av pasientene er terskelen høy for å komme seg til behandling. Vi syntes derfor det var synd at disse måtte vie ekstra tid og krefter for å lete etter parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av klinikken.


Løsningen ble et lokale i Rennesøygata, hvor klinikken har holdt til siden slutten av 2013. Og etter det kan man trygt si at det har gått «slag i slag».

Dagens tverrfaglige klinikk tilbyr det meste – av mange

For i dag er saken en helt annen enn hva som var utgangspunktet for 11 år siden; «Centrum kiropraktikk og fysioterapi», som etter hvert ble til «Kiropraktor Regy Selsaas», finnes ikke lenger. Regy valgte tidligere i år å etablere «Klinikk Selsaas», hvor han i samråd med oss i Hagland Finans og revisorer fra Deloitte fusjonerte dette og «Kiropraktor Regy Selsaas».

Nå er det altså Klinikk Selsaas som gjelder – hvor bedriftsnavnet er mindre konkret enn tidligere av én god grunn.

Klinikk Selsaas har blitt til en svært tverrfaglig klinikk bestående av 11 personer med ulik fagekspertise; tre kiropraktorer, to fysioterapeuter, to personlige trenere, to massører og én resepsjonist. I tillegg finner man en fysikalsk medisiner med kompetanse på ultralyd og skulderproblematikk i lokalene hver 14. dag.

Kanskje ikke så rart at klinikken ikke har et navn som presenterer alle fagfeltene?

Til tross for ulike fagfelt jobber alle klinikerne likevel mot et felles daglig mål: å levere kvalitet i et hvert behandlings opplegg innenfor sitt felt.

«Det er godt å ha en å sparre med»

Regy fremstår som en sosial mann, og virker godt fornøyd med å nylig ha fått selskap på eiersiden av Stein Tore Krey. Med tanke på at Regy har hatt mange jern i ilden over lang tid, konstaterer han at han synes det er veldig godt å ha en å sparre med.

Stein Tore er i likhet med Regy kiropraktor, og jobbet på klinikken i to år før han kom inn på eiersiden. Han forklarer:

Jeg hadde tanker om å bli medeier allerede da jeg startet å jobbe her. Så kom muligheten – og da tok jeg den. Til tross for at jeg og Regy har samme yrke er vi ganske ulike, og utfyller hverandre derfor godt.


Stein Tore legger heller ikke skjul på at eierskapet motiverer litt ekstra.

Alt annet enn tilfeldig

Men ingenting av det som har skjedd i løpet av det siste tiåret kan sies å være tilfeldig. Klinikk Selsaas har blitt den klinikken den er i dag som følge av nøye gjennomtenkte vurderinger. En engasjert Regy erklærer:

Når jeg startet opp var visjonen min å bygge Haugalandets største tverrfaglige klinikk. Det vil jeg påstå at vi i Klinikk Selsaas nå har fått til – i hvert fall innenfor muskel og skjelett.

Klinikk Selsaas har vokst til å bli en svært tverrfaglig klinikk.
Hagland Finans – Regy og de andre klinikerne har bygget opp Klinikk Selsaas til å bli en svært tverrfaglig klinikk

Og det er ikke rart han er engasjert når han forteller om dette. Som tverrfaglig klinikk er det viktig å kunne se pasienter i et helhetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter, og dette spiller naturlig nok inn på kompleksiteten i diagnose og behandlingsopplegg.

At Klinikk Selsaas har blitt en foretrukket klinikk som har lykkes i å kunne tilby skreddersydde og tverrfaglige behandlingsopplegg skal de ha både heder og ære for.

Men dette har ikke kommet av seg selv. Stein Tore forklarer:

Vi må gjøre de grepene som må til for å bli en foretrukket klinikk. Det innebærer at vi må holde oss faglig oppdatert, og hente inn ekstra kompetanse ved behov. Man må hele tiden søke etter å utvikle seg selv og klinikken, og være villig til å legge ned den innsatsen som kreves for å oppnå resultater.

Ta vare på pasientene, men aldri glemme de ansatte!

Det virker ikke som at hverken Regy eller Stein Tore er redde for å satse på kompetanse – med god grunn. Tverrfagligheten legger tilrette for at klinikken kan tilby behandling til de aller fleste som har plager, noe som viser godt igjen på klinikkens besøkstall.

Antall pasienter som har vært innom Klinikk Selsaas har for lengst oversteget 10 000, og klinikken kan nok med det sies å være blant klinikkene på Haugalandet som har hatt flest antall mennesker innom.

Men Regy legger trår ikke på bremsene av den grunn:

Vi har fremdeles et kjempepotensial til å vokse. På sikt ønsker jeg å få inn en lege i lokalene på fulltid. I og med at pasientgruppen som opplever muskel- og skjelettlidelser er så stor vil det være kjempemuligheter for å ha en lege her på fast basis. 

Regy Selsaas er ikke redd for enda større vekst.
Hagland Finans – Regy trår ikke på bremsene og ser fremdeles på potensialet til å vokse

Til tross for at vekstpotensialet fremdeles er der er det tydelig at både Regy og Stein Tore er opptatt av å først og fremst ta vare på klinikerne som allerede arbeider i klinikken, både i form av å dyrke hverandres kompetanse og trivsel. Det er et tydelig fokus på at kunnskapsutveksling og et godt miljø verdsettes hos Klinikk Selsaas. Stein Tore understreker:

Selv om vi jobber for å ta vare på pasientene våre, må man aldri glemme de ansatte. Det skal være attraktivt å jobbe her!

Det starter allerede i skranken

Men suksessen kan neppe forklares kun basert på tverrfaglighet og kompetanse. For ifølge eierne kommer man absolutt ingen vei uten viljen til å yte service. Regy forklarer:

Man MÅ være service-minded! På våre nettsider står det f.eks. ingenting om åpningstider – her gjelder det å være fleksible. Det er pasientens behov og hver enkelt klinikers kapasitet som styrer dette. 


Videre forklarer han at det ikke nødvendigvis er nok å stille opp:

Man må virkelig ta seg tid til hver eneste pasient. La de fortelle om sine plager, hvor dette noen ganger innebærer at pasienten tyr til tårene. Poenget er at vi alltid jobber med å se hele mennesket og prøver å forstå hvordan ting henger sammen. Kommunikasjon er en avgjørende del av vår behandling. La meg si det slik; man kan være en dyktig behandler, men uten empati og kommunikasjonsvilje kommer ikke pasienten tilbake.


Altoppslukende yrke, tenker du kanskje? Regy og Stein Tore bekrefter at jobben til tider går ut over sin private tid, men uttrykker:

Det har blitt en livsstil, på godt og vondt.


Stadig tilbakevendende kunder vitner om at både empati og kommunikasjonsvilje er på plass hos Klinikk Selsaas – hvor både Regy og Stein Tore ikke legger skjul på hvor viktige hver og én av de som jobber der er for klinikken som helhet. I tillegg til å skryte av klinikerne trekker de frem en person de mener er avgjørende for at klinikken står så høyt i kurs hos mange kunder:

Den første og siste personen pasientene møter er May, som jobber i resepsjonen. Hun er en viktig brikke for miljøet og hele atmosfæren her på huset, og vi er ekstremt takknemlige for henne. Hun får pasientene til å smile uansett hvor dårlig dag de måtte ha. Noen ganger har enkelte nesten ikke tid til å komme inn til behandlingen sin fordi de er så opptatt med å snakke med May.

Hjelp til å ta ansvar for egen helse

Det å være trygg og kunne stole på sine kollegaer er viktig – og kanskje essensielt for en ivrig Regy. For det kan nemlig virke som at nye idéer stadig dukker opp, og at han ikke mangler guts for å satse. Da er det godt å ha noen i ryggen. Med mål om å kunne tilby pasientene et enda bredere spekter av tjenester, forklarer Regy:

Alle som kommer til Klinikk Selsaas har en eller annen form for plager, hvor klinikerne tilrettelegger et behandlingsopplegg for pasienten med varighet over en viss periode. Noen diagnoser vil kunne løses med behandling på få timer av én terapeut, mens andre diagnoser derimot, krever et større behandlingsopplegg hvor flere terapeuter samarbeider. Uavhengig av kompleksiteten er trenden dessverre at pasienten slutter med de skreddersydde øvelsene etter opptreningsperioden.


Dette ønsket Regy å gjøre noe med – og han etablerte derfor «KS Trening» tidligere i år og forklarer hvilken unik mulighet dette gir:

Dette gir muligheter for å kunne bistå pasientene også etter avsluttet behandling. Vi tilgjengelig gjør fysisk aktivitet for alle som har mulighet til å drive med det. I og med at pasienten gjerne kommer direkte fra et behandlingsopplegg på klinikken, kjenner vi godt til deres utgangspunkt og kan tilrettelegge og følge opp på en bedre måte. Her er det hver enkelt pasients skader og plager som blir utgangspunktet – og fokusområde.

Regy Selsaas etablerte KS Trening i 2018, for å bistå pasienter også etter fullført behandlingsopplegg.
Hagland Finans – Regy etablerte i 2018 KS Trening for å bistå pasientene også etter fullført behandlingsopplegg

Regy forklarer videre at hele 8/10 av oss vil oppleve muskel- og skjelettproblematikk i løpet av livet, hvor stress og inaktivitet er de største årsakene til dette. Å tilrettelegge på denne måten høres derfor ikke ut som en dum idé i det hele tatt.

Alle har ansvar for egen helse. Men vi ønsker å samarbeide med pasientene og hjelpe de videre på veien, også etter behandling. Ved å kombinere behandling i Klinikk Selsaas og bruke KS Trening til å holde motivasjonen oppe i etterkant har vi mulighet til å hjelpe pasientene i langt større grad, hvor et mål også blir å forebygge gjenoppståtte plager.

«Jeg er kiropraktor, ikke økonom»

I likhet med at pasienter har ansvaret for sin egen helse, har bedriftseiere ansvar for egen økonomi. Men de fleste som driver bedrift er ikke økonomer, noe som også gjelder for Regy og Stein Tore.

Regy forklarer at han var rask med å få på plass en regnskapsfører da han etablerte sin første klinikk:

Regnskapsføreren har vært en viktig ressurs for meg siden oppstarten, og er fremdeles en viktig ressurs i dag. Han gjør mesteparten av jobben, og lar oss fokusere på det vi er gode på!


Regy påpeker også at det ble knyttet et relativt sterkt bånd til regnskapsføreren i løpet av årene etter oppstart, hvor han har fulgt regnskapsføreren sin også gjennom hans firmaskifte. I dag er regnskapsføreren en del av oss i Hagland Finans, hvor vi stadig jobber mot å knytte enda sterkere bånd til både Klinikk Selsaas og våre andre kunder.

Klinikk Selsaas – et naturlig førstevalg

I spørsmålet om hvordan fremtiden ser ut for Klinikk Selsaas, er Regy og Stein Tore enige:

Det vil nok ikke skje noen revolusjonerende endringer. Vi ønsker å profesjonalisere ytterligere, øke tilgjengeligheten i enda høyere grad, og selvfølgelig følge med i tiden og holde oss oppdaterte på hva som er den beste behandlingen for pasienter med ulike diagnoser.


Målet skal likevel forbli det samme: det skal være et naturlig valg å velge Klinikk Selsaas.


Skrevet av Monica Bårdsen