Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Prising av oppdrag

Feil prising av oppdrag er en kritisk faktor for lønnsomheten til enhver transportbedrift. Dessverre er det en fallgruve mange lastebilbedrifter går i. Dersom man priser seg for høyt kan man gå glipp av oppdrag man i utgangspunktet hadde potensiale for å vinne, og om man priser seg for lavt kan det være vanskelig å hente ut en positiv margin fra oppdraget etter at kostnadene er dekket.

Økt lønnsomhet ved bevisst prising av oppdrag

Feil prising er i mange tilfeller en vanlig årsak til at et oppdrag ikke er lønnsomt, og viser seg ofte å være en essensiell bidragsyter til ulønnsom drift.

Vi setter det litt på spissen om vi påstår at nærmere undersøkelser viste at ABC Transport AS priset sine oppdrag feil, men det er ingen tvil om at de med stor fordel kunne bli mer bevisst på hvordan de burde prise sine oppdrag fremover.

Hagland Finans – ABC Transport AS priset sine oppdrag noe tilfeldig

Resultat

Gjennom å se nærmere på ABC Transport AS sine oppdrag og hva som bør tas hensyn til når disse skal prises har ABC Transport AS fått ny innsikt i hva de bør tenke på ved prising, i tillegg til gode retningslinjer for hvordan de på best mulig måte håndterer tilbudsprosesser.

Våre transportkalkyler for beregning av pris for oppdrag viste at ABC Transport AS hadde priset oppdragene sine lavt. Ved å bli mer bevisste på dette er de ikke redde for å prise oppdragene noe høyere – hvor det likevel ikke ser ut til at de priser seg for høyt sammenlignet med konkurrenter. Dette viser at i en bransje med sterkt marginpress er det svært viktig å ha gode kalkyler for å sikre nødvendig lønnsomhet. 

Mer informasjon?

At ABC Transport AS hadde behov for å bli mer bevisst på prising av sine oppdrag viste seg å være én av fire hovedutfordringer for bedriftens lønnsomhet. Les gjerne mer om de tre andre hovedutfordringene; bilregnskapmanuelle rutiner, eller utskiftingstakt av bilpark,

Du kan også se referansecase – transport for en helhetlig oversikt over dette caset.