Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Sommerferie og feriepenger, hvor mye får jeg utbetalt?

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Sommer, sol og varme, og ikke minst avkobling fra arbeidspliktene er noe jeg regner med de aller fleste av dere ser frem til. En del av dere har kanskje begynt å planlegge hva ferien og feriepengene skal brukes til. Skal den store familieferien bestilles, eller skal prosjekt hage eller bolig prioriteres i sommer?

Vi nordmenn prioriterer i økende grad å bruke pengene på reiser og opplevelser.

Selv om utenlandskonsum har hatt en stor vekst i Norge de siste 19 årene, og vi nordmenn stadig mer er på reisefot, viser det seg at de største utgiftspostene går til bolig og kostnader knyttet til husets husholdning (ssb).

Jeg skal tilstå at jeg er som nordmenn flest når det gjelder prioritering av feriepengebudsjettet. Hos oss skal en del av årets feriepengebudsjett gå til bolig- og hageprosjekt. Utskifting av ytterdører og fjerning av gammel hekk har stått på «to do» listen altfor lenge, jeg gleder meg virkelig til å få iverksatt og realisert disse prosjektene. Jeg håper likevel at feriepengene kan strekke til en liten utenlandsferie i varmere strøk også, for denne frysepinnen elsker nemlig sol og varme!

Uansett hva min eller din ferie for 2019 bringer, så er det greit å vite hvor stort årets feriepengebudsjett vi har til rådighet. Hvor mye får vi egentlig utbetalt i feriepenger når ferieukene kommer?

Reglene omkring feriepenger kan være vanskelig å sette seg inn i, og temaet om dette er vel så relevant om du er arbeidsgiver eller ansatt. Et viktig begrep å ha forståelse for i denne forbindelse er feriepengegrunnlaget. Det vil si grunnlaget som feriepengene beregnes ut ifra.

Som arbeidsgiver er det greit å ha oversikt over hvor mye din medarbeider rett på i feriepenger, og på hvilket grunnlag skal feriepengene beregnes ut ifra


Til tross for at vi i dag har gode lønnssystemer som hjelper oss å holde kontroll på feriepengene, kan det likevel være greit å ha en viss forståelse for beregningene som ligger til grunn i systemene.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Ifølge ferieloven har alle rett på 25 virkedager ferie, dette er tilsvarende 4 uker og en dag ferietid. Feriepengene beregnes med 10,2% av feriepengegrunnlaget. Jf. ferieloven beregnes 1 uke som 6 virkedager, dvs. (4 uker * 6) = 24 + 1 dag

Dersom du har avtalefestet ferie gir dette deg rett på 5 uker ferie (30 virkedager). Feriepengene beregnes da med med 12% av feriepengegrunnlaget.

Ansatte som er over 60 år har rett på en ekstra ferieuke, for å dekke lønnsbortfallet for den ekstra ferieuken er prosentsatsen forhøyet med 2,3%.

Beregning av feriepenger

I feriepengekalkulatoren nedenfor kan du enkelt beregne feriepengebeløp. Legg inn brutto lønnsinntekt for 2018 (feriepengegrunnlaget), fastlønn for 2019 og feriepengeprosenten så får du et estimat over din feriepengeutbetaling.

javascript: Feriepenge kalkulator
Brutto årslønn 2018 (før skatt):

Fast årslønn 2019 (før skatt):

Feriepengeprosent:
Feriepengene du får utbetalt etter du
er trukket for årets feriedager:Ønsker du å beregne feriepengeutbetaling for 2019, er det viktig at du ikke går i fellen ved at du tar utgangspunkt i hele lønna. Det er ikke all godtgjørelse som gir grunnlag for feriepenger, blant annet skal ikke fjorårets feriepenger, eller årets julebonus tas med i feriepengegrunnlaget. Du kan også finne feriepengegrunnlaget i lønns- og trekk oppgave som utarbeides via lønnssystemet, eller sjekke «feriepengegrunnlag» på siste lønnslipp fra fjoråret.

For manuell utregning av feriepenger ved 5 ukers ferie benytter du følgende formel:
Brutto månedslønn 2019 + (brutto arbeidsvederlag 2018 * 0,12 ) – ((brutto månedslønn 2019 / 26) * 30)

Gitt at brutto årslønn er 300 000 både for 2018 og 2019, med 5 ukers ferie og feriepenger utgjør 12% av feriepengegrunnlaget blir feriepengene for
25 000 + (300 000 * 0,12) – ((25 000 / 26) * 30) = 32 154,-

Hva er egentlig grunnlaget for feriepenger?

Feriepengegrunnlaget er å anse som grunnlaget for det feriepengene skal beregnes ut fra. Feriegrunnlaget for 2019 vil være medarbeiderens arbeidsinnsats gjennom inntektsåret 2018. Eksempler på frisørmedarbeiders arbeidsinnsats er
• Lønn
• Sykepenger, fødsels- og omsorgspenger (her er det visse begrensninger)
• Overtid, akkord, produksjonspremie
• Provisjon, bonus (gitt at bonus utbetales på grunnlag av arbeidsinnsatsen).
• Smusstillegg, skifttillegg evt. Ulempetillegg
Det trekkes ikke forskuddstrekk (skatt) av feriepengene idet de utbetales, det betyr likevel at feriepengene er skattepliktig inntekt for mottaker. Skatt på feriepengene dekkes opp med et høyere trekk på de vanlige lønningene resten av året.

Eksempler på ytelser som ikke gir rett på feriepenger, og som ikke gir grunnlag for feriepenger er
• Tidligere utbetalte feriepenger
• Fast godtgjørelse
• Eventuell naturalytelser som fordeler i form av rimeligere/fri bolig, bil eller telefon.
• Andre utgiftsgodtgjørelser som eller sluttvederlag (økonomisk kompensasjon).
• Bonus som beregnes f.eks. på grunnlag av firmaets årsoverskudd, og ikke ut ifra den enkeltes ansattes arbeidsinnsats vil ikke gi grunnlag for feriepenger.

Generelt om feriepenger

En arbeidstaker har rett på å få utbetalt feriepenger den siste lønningsdagen før ferien. Har medarbeider valgt å dele opp ferien kan feriepengene deles opp tilsvarende, det gjelder stort sett for de som er timelønnede. For ansatte som mottar månedslønn er det vanlig at feriepenger utbetales en bestemt måned, oftest er dette i juni.

Dersom en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold på en arbeidsplass, skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før den ansatte slutter.

For ansatte som ikke har opptjent feriepengegrunnlag i opptjeningsåret av en eller annen grunn, som for eks. tatt ut ulønnet permisjon eller har vært i studier. Har de likevel sin fulle rett på ferie, men ettersom de ikke har opparbeidet seg feriepengegrunnlag blir det uten ferielønn. Arbeidstaker uten feriepengeopptjening kan også velge å ikke avvikle ferie. Det finnes likevel unntak, som f.eks. hvis bedriften stenger (fellesferie), kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i denne perioden. Merk at med full opptjening så betraktes nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Det betyr at selv om feriepenger hos tidligere arbeidsgiver er utbetalt, vil ikke dette påvirke antall feriedager.

Har du spørsmål i forbindelse med feriepenger, eller har andre økonomiske problemstillinger kontakt oss gjerne via e-post, Facebook eller telefon.

Husk at vi skreddersyr digitale økonomiske løsninger som er tilpasset din frisørsalong behov og ønske. Disse tjenestene kan tilbys til frisørsalonger i hele Norge.

Riktig god ferie til deg!

/Frisør-økonomen – Bente!