Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Arbeidsavtaler

Uavhengig av om det gjelder en fast eller midlertidig stilling skal arbeidstakere alltid ha en skriftlig arbeidsavtale – uten unntak. Med en tydelig arbeidsavtale som inneholder det den skal, kan mange konflikter mellom deg som arbeidsgiver og dine arbeidstakere unngås.

Hagland Finans - dette bør en arbeidsavtale inneholde
Hagland Finans – en arbeidsavtale kan bidra til unngåelse av konflikter på arbeidsplassen

Ditt ansvar som arbeidsgiver

Det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for å utarbeide den skriftlige arbeidsavtalen mellom deg og dine arbeidstakere. Arbeidstakerne dine kan likevel komme med innspill, hvor han eller hun har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt eller en annen representant ved utarbeidelse eller endringer i arbeidsavtalen. Arbeidstilsynet kan også pålegge deg som arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene.

Hvis arbeidsforholdet har en varighet lenger enn én måned har du som arbeidsgiver plikt til å ha arbeidsavtalen klar snarest mulig, og senest innen én måned etter at arbeidsforholdet startet. I motsatt tilfelle, hvis arbeidsforholdet har kortere varighet enn én måned eller hvis det er snakk om utleie av arbeidskraft, skal en skriftlig arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Innholdet i en arbeidsavtale

En arbeidsavtale skal inneholde opplysninger om forhold som anses å være av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Minimumskravene for hva en skriftlig arbeidsavtale skal inneholde kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven § 14-6, hvor informasjon om  punktene under inngår:

  • Hvem partene er og hvor arbeidsplassen er
  • Arbeidsoppgaver, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori
  • Tidspunkt for oppstart av arbeidsforhold, og eventuelt arbeidsforholdets varighet ved midlertidig ansettelse
  • Grunnlag for eventuelt midlertidig ansettelse
  • Eventuell prøvetid og oppsigelsesfrister
  • Rett til ferie og feriepenger
  • Lønn og eventuelle tillegg og godtgjørelser
  • Arbeidstid og pauser, med ordninger som for eksempel redusert- og  fleksibel arbeidstid
  • Eventuelle tariffavtaler

Ved eventuelle forhold i en arbeidsavtale som er i strid med bestemmelsene i lover eller forskrifter vil arbeidsavtalen være ugyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både deg som arbeidsgiver og dine arbeidstakere. 

Har du spørsmål knyttet til arbeidsavtaler?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til arbeidsavtaler, eller om du trenger en mal som oppfyller lovkravene til dine ansatte – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.