Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Fravær- og timeregistreringssystem

I mange bedrifter er det fremdeles vanlig at fravær og timer registreres manuelt. Dette tar mye tid for både ansatte, ledere og administrasjon.

Om dette er gjeldende for din bedrift anbefaler vi at du vurderer å implementere et fraværs- og timeregistreringssystem for en mer effektiv hverdag.

Hagland Finans - et fraværs- og timeregistreringssystem kan effektivisere din hverdag
Hagland Finans – et fraværs- og timeregistreringssystem kan effektivisere din hverdag

Hva kan et fraværs- og timeregistreringssystem bety for din bedrift?

Ved manuell registrering av fravær eller timer, øker sjansene for feilregistreringer og ufullstendige oversikter over for eksempel bemanningsprognoser. Dette kan igjen føre til at bedriften din taper tid ved at registreringer må gjøres på nytt, noe som også medfører en kostnad for bedriften. Det er også fare for at dine ansatte ikke får den lønnen de skal ha ved feilregistreringer i timebruk.

Om din bedrift fremdeles registrerer fravær og timer manuelt, anbefaler vi deg å implementere systemer for å håndtere dette, noe som ofte vil medføre en betydelig effektivisering og oversikt.

En løsning for fraværshåndtering, enten det gjelder ferie eller fravær grunnet sykdom eller permisjon, skal altså gjøre det enkelt for alle ansatte å føre fravær, søke om ferie, og for deg som er leder å bli varslet og godkjenne dette. Det bidrar til at ledere får god oversikt over bedriftens fraværsstatistikk og bemanning til enhver tid. I tillegg får de ansatte full oversikt over eget fravær samt benyttede og gjenstående feriedager.

Med et timeregistreringssystem vil du som arbeidsgiver få fortløpende og full oversikt over tidsbruk og faktureringsgrad, inkludert hvordan tidsbruken er fordelt mellom ulike prosjekter. Et timeregistreringssystem vil også gi de ansatte muligheten til å spesifiseres hvilke timer som er ordinære timer, overtid og fleksitid, slik at innrapporterte timer gir riktig lønnsgrunnlag.

Hvordan velge et passende fraværs- og timeregistreringssystem?

Et suksesskriterium for slike systemer er at de skal være enkle, men likevel gi god og tydelig oversikt over fravær og timer. De skal også ivareta gjeldende regelverk og interne rutiner.

Ta gjerne kontakt med oss for å ta en samtale om bedriftens behov slik at vi kan vurdere hvilke time- og fraværssystem som vil passe for din bedrift.

Har du spørsmål knyttet til fraværs- og timeregistreringssystem?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til fraværs- og timeregistreringssystem – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.