Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Nedbemanning og permittering

Som bedriftsleder vil du kunne oppleve at det er nødvendig å iverksette driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak som nedbemanning og permittering på grunn av bedriftens økonomiske situasjon.

Når vil det være adgang til å si opp ansatte på grunn av den økonomiske situasjonen i din bedrift, og hvilke plikter har du som arbeidsgiver i en slik situasjon?

Hagland Finans - arbeidstakere er vernet mot usaklig nedbemanning og permittering
Hagland Finans – arbeidstakere er vernet mot usaklig nedbemanning og permittering

Lønnskostnader utgjør en stor utgiftspost

For mange bedrifter utgjør lønnskostnader den største utgiftposten. Mange oppsigelser er begrunnet med virksomhetens behov for å foreta kostnadsreduserende tiltak – ofte ved kutt i lønnskostnader gjennom nedbemanning og permittering.

Vern mot usaklig oppsigelse, herunder nedbemanning og permittering

Det er viktig å ha kjennskap til at arbeidstakere er vernet mot usaklig oppsigelse. Adgangen til å si opp ansatte som ledd i driftsinnskrenkninger er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-7, første og annet ledd. Grunnvilkåret er at oppsigelsen skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere regler som arbeidsgiver må forholde seg til om han skal nedbemanne. Nedbemanninger som ikke innfrir de rettslige kravene kan ofte bli kostbare og oppsigelser kan bli kjent ugyldig. Ansatte som bestrider oppsigelser og krever å stå i stilling vil ha krav på lønn, og det kan ta flere år før saken blir endelig avgjort i rettssystemet. Etterfølgende prosesser vil også ofte innebære betydelige advokatkostnader.

Basert på dette er det svært viktig å planlegge slike prosesser nøye. Vi anbefaler derfor å involvere juridisk bistand på et tidlig stadium for å sikre at reglene overholdes dersom det planlegges nedbemanning og permittering i din bedrift.

Vi har gode arbeidspartnere som kan bistå dere i slike prosesser. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Har du spørsmål knyttet til nedbemanning og permittering?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til nedbemanning og permittering – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.