Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Personalhåndbok

En personalhåndbok skal gi en oversikt over alle rettigheter og plikter de ansatte og bedriften har. Personalhåndboken skal bidra til rettferdig behandling av alle ansatte og skal kunne fungere som en veileder for ledere og ansatte i en bedrift.

Hagland Finans - en personalhåndbok kan fungere som et godt veiledningsverktøy.
Hagland Finans – en personalhåndbok kan fungere som et godt veiledningsverktøy

Hva er hensikten med en personalhåndbok?

En personalhåndbok skal sikre god personalpolitikk i en bedrift.

Personalhåndboken skal gi en oversikt over alle rettigheter og plikter de ansatte i bedriften har, så vel som hvilke rettigheter og plikter bedriften har. Den vil dermed kunne være et nyttig oppslagsverk for ledere å vise til når de ansatte har spørsmål om sitt arbeidsforhold.

Innholdet i en personalhåndbok

I tillegg til å inneholde informasjon om bedriftens visjon, etikk og verdier, bør en personalhåndbok kunne fungere som et oppslagsverk der den ansatte enkelt finner frem til den informasjonen som søkes etter.

Personalhåndboken bør utfylle arbeidsavtalen og samtidig dekke bedriftens interne praksis. Da arbeidsavtalen for eksempel kan si at arbeidstiden er fra kl. 8-16, kan personalhåndboken i tillegg si noe om muligheten for fleksitid, avspasering, overtid og jobb under høytider.

En personalhåndbok bør inneholde informasjon om følgende;

Ansettelsesforhold og lønn

Personalhåndboken kan utfylle arbeidsavtalen og si noe om bedriftens interne praksis. retningslinjer for fleksitid, avspasering, overtid og jobb under høytider er forhold som kan være nyttig å ha i personalhåndboken.

Personalhåndboken kan også si noe om avslutning av arbeidsforholdet, gjerne i form av informasjon om oppsigelsesfrister, advarsel, fratredelse og ansattes krav på attest.

Reiser og ferie

I bedrifter med ansatte som har arbeidsreiser, er det nyttig å ha retningslinjer for reisevirksomhet slik at den ansatte vet hvilken praksis de skal forholde seg til. Det kan for eksempel være hvorvidt bedriften dekker diett og hvilken sats man bruker ved kilometergodtgjørelse.

Informasjon om ferie skal stå i arbeidsavtalen, men det kan her henvises til en personalhåndbok. Personalhåndboken bør dessuten inneholde informasjon om ferieavvikling og utbetaling av feriepenger og overføring av ferie mv.

Sykdom og permisjoner

Det er en rekke lovkrav når det gjelder sykepenger, og disse reglene kan være nyttige å ha i personalhåndboken. Personalhåndboken bør også inneholde informasjon om meldeplikt ved sykefravær, barns og barnepassers sykdom og lønn under sykdom.

Permisjoner er et viktig tema som skal dekkes i en personalhåndbok. Noen permisjoner er lovpålagte, mens andre permisjoner er bedriftsinterne goder. Det er nyttig både for ansatte og ledelsen å vite hvilke permisjoner som gir rett til lønn og ikke, slik at den ansatte får en pekepinn på hva de kan forvente dersom de har behov for fri til for eksempel barnehagestart, legebesøk eller begravelser.

Andre bedriftsinterne ordninger

Personalhåndboken bør være tilpasset til din virksomhet og forhold. Det betyr at det kan være nyttig å inkludere informasjon om forsikringsordninger, gavepraksis, dekning av databriller og eventuelle andre goder bedriften din har å vise til.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger en personalhåndbok. Vi tilbyr elektroniske personalhåndbøker gjennom våre samarbeidspartnere.

Har du spørsmål knyttet til personalhåndbok?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til din bedrifts personalhåndbok – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.