Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Regnskapsanalyse

En regnskapsanalyse gir solid innsikt om status for din bedrift og er et viktig verktøy for din økonomistyring og som beslutningsgrunnlag for videre drift.

Hagland Finans - en regnskapsanalyse gir innsikt om status for din bedrift
Hagland Finans – en regnskapsanalyse gir innsikt om status for din bedrift

Hva inngår i en regnskapsanalyse? 

En regnskapsanalyse analyserer de to hoveddelene et regnskap består av; resultat og balanse. Altså analyserer man historiske resultater gjennom en slik analyse. Om du ønsker mer informasjon om analyse av mulige fremtidige resultater, se investeringsanalyse

Resultatregnskapet viser den økonomiske utviklingen for en bedrift gjennom en gitt periode, for eksempel 3 siste år, mens balanseregnskapet gir en oversikt over verdien av eiendelene en bedrift har på et gitt tidspunkt på den ene siden, og hvordan disse er finansiert på den andre siden.

En analyse av resultat- og balanseregnskapet gir god oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og utvikling, og kan være til god hjelp for å forstå hvor eventuelle problemer oppstår og dermed gi innsikt i hvilke tiltak man bør iverksette og hvilken effekt det vil ha.

I regnskapsanalyser er det vanlig  å fokusere på følgende 5 hovedområder:

Selv om lønnsomheten, betalingsevnen, finansieringen og soliditeten i en bedrift gjerne har en sammenheng, er det naturlig å analysere disse hver for seg for å lettere kunne konkludere med hvor «skoen trykker».

Har du spørsmål om regnskapsanalyse?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til en regnskapsanalyse – vi har kunnskapen og verktøyet!

Mer om økonomiske analyser

For mer informasjon om hvorfor du bør utføre økonomiske analyser, se økonomisk analyse.