Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Finansiell risikostyring

Finansiell risikostyring handler om å håndtere usikkerhet knyttet til valutakurser, renter og andre priser som fastsettes i finansmarkedet. Uavhengig av hvilke usikkerheter som påvirker din virksomhet vil det være nyttig for deg å ha et bevisst forhold til finansiell risikostyring i din bedrift. 

Hagland Finans - håndter usikkerhet i din virksomhet gjennom finansiell risikostyring
Hagland Finans – håndter usikkerhet i din virksomhet gjennom finansiell risikostyring

Finansiell risiko i form av valuta- og renterisiko

Handels- og industribedrifter som handler med utlandet vet som regel av erfaring at valutakursendringer kan ha stor betydning for inntjeningen. En eksportbedrift med kostnader i norske kroner vil typisk ha valutarisiko knyttet til sine inntekter i utenlandsk valuta. Importbedriften som gjør sine innkjøp i utlandet og selger varer til norske forbrukere har valutarisiko med motsatt fortegn, med vil trolig også måtte tenke annerledes rundt håndtering av denne risikoen. Men også en bedrift med alle sine inntekter og kostnader i norske kroner kan også være indirekte utsatt for valutarisiko ved at selskapets konkurrenter er basert i utlandet.

Valutarisiko kan håndteres på flere måter, fra klausuler i kontrakter med kunder eller leverandør, bruk av valutakonti eller finansielle instrumenter (derivater). Mulighetene er mange, samtidig som det kan være krevende å navigere i alle faguttrykkene fra finansmarkedene.

Selskaper som finansierer seg med bankgjeld, for eksempel virksomheter innen eiendom og shipping, vil være utsatt for renterisiko. Selskaper innen transportsektoren, som buss- og flyselskaper og rederier, er utsatt for finansiell risiko gjennom mulige svingninger i priser på drivstoff. Også for andre råvarer finnes det velutviklede finansielle markeder. Dette innebærer at man kan sikre seg mot prissvingninger på eksempelvis aluminium, kraft eller papir.

Enten man velger å sikre eller ikke, vil det uansett være nyttig å ha et bevisst forhold til hvorfor man gjør som man gjør.

Vi kan hjelpe deg med finansiell risikostyring i din bedrift

Hagland Finans har solid kompetanse innenfor finansiell risikostyring, og kan være en diskusjonspartner knyttet til din bedrifts valuta- og renterisiko, enten det er snakk om en overordnet kartlegging, enkeltstående problemstillinger eller innspill til praktisk håndtering.

Der det er hensiktsmessig har vi også kompetanse og verktøy til å gjøre analyser som gir et helhetlig perspektiv på din bedrifts finansielle risiko, enten det gjelder kontantstrøm, effekter på resultatregnskap, balanse eller nøkkeltall, eller usikkerhet i selskapsverdi.

Har du spørsmål knyttet til finansiell risikostyring?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til finansiell risikostyring – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan rådgi deg i forbindelse med hensiktsmessig finansiell risikostyring for din bedrift, eller se rådgivning for mer informasjon om alle våre rådgivningstjenester.