Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Finansiering

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan en bedrift bør finansieres optimalt sett. En slik finansiering er også omtalt som bedriftens finansielle struktur, og vil variere fra bedrift til bedrift.

Hagland Finans - optimal finansiering avhenger av din bedrift
Hagland Finans – optimal finansiering avhenger av din bedrift

En bedrifts finansiering kan være avgjørende for dens likviditet

En bedrifts finansielle struktur viser sammenhengen mellom eiendelenes tilbakebetalingstid og finansieringens langsiktighet, hvor det på generell basis er viktig for enhver bedrift å ha tilstrekkelig med langsiktig kapital.

Som en del av dette har et aksjeselskaps styre og ledelse plikt til å sørge for at selskapet har en forsvarlig egenkapital, i henhold til aksjeloven. Det betyr at andelen innskutt egenkapital i bedriften skal stå i forhold til risiko involvert, i tillegg til omfanget av virksomheten.

Mange bedrifter har stort fokus på virksomhetens resultatutvikling, og mindre fokus på balansen. I mange tilfeller er et slikt manglende fokus på balansen, sammen med en ukontrollert utvikling av denne, hovedgrunnen til likviditetsproblemer. Det kan også legges til at manglende likviditet kanskje er den hyppigste årsaken til konkurs.

Finansiell struktur og likviditet henger med andre ord nøye sammen, hvor bedriftens finansiering kan være avgjørende for dens likviditet. Det er altså av stor betydning at man er bevisst på hvilke hensyn som må ivaretas når bedriftens finansiering skal planlegges.

Det finnes ingen fasitsvar på hva som er en optimal finansieringsstruktur, dette vil variere fra bedrift til bedrift. Vi har derimot bred erfaring og dyp innsikt innen spørsmål relatert til finansieringsstruktur, og hjelper deg gjerne å finne en fornuftig kapitalisering av din bedrift – enten det gjelder tilpasning av gjeld eller egenkapital.

Finansiering ved oppstart av ny bedrift

Ved oppstart av ny bedrift bør en av de første oppgavene du gjør være å finne ut av hvor mye penger du trenger til oppstarten og hvordan du skal skaffe dem. Dette vil variere mye i forhold til hvilken type bedrift du skal starte og hvilke forpliktelser du har.

Dersom din oppstart av ny bedrift gjelder et konsulentbyrå med deg selv som eneste ansatt er oppstartskostnadene vesentlig lavere enn om du skal starte en butikk hvor du må investere i varelager, lokaler, innredning og kanskje noen ansatte. Uansett tilfelle, er det avgjørende å sette opp en oversikt over hva du trenger av finansiering ved oppstart av ny bedrift, og for første driftsfase. Det vil gi deg svar på hvilke inntekter du må ha for å kunne dekke utgiftene dine og skape en levedyktig bedrift. Les mer om budsjett.

Det er hovedsakelig tre måter å finansiere nye selskaper på; gjennom egenkapital, støtte og tilskuddsordninger, eller gjennom lån fra private og banker.

Egenkapital

De første finansieringsbehov må i mange tilfeller finansieres ved hjelp av egenkapital. Det er dermed lurt å ha noe kapital ved oppstart av ny bedrift.

Støtte- og tilskuddsordninger

Dersom du har rett på dagpenger kan du få å beholde dagpenger ved arbeidsledighet i inntil seks måneder mens du etablerer virksomheten, pluss i inntil tre måneder etter at du er kommet i gang. Les mer om dagpenger og etablering av egen virksomhet på Nav sine sider her.

Innovasjon Norge gir tilskudd og lån til gründere med en unik forretningsidé som ikke er gjort før deg. Les mer om etablerertilskudd og lån hos Innovasjon Norge.

Det finnes en rekke offentlig støtteordninger, hvor du kan se en oversikt over disse her.

Lån fra private og banker

Trenger du å låne penger til å finansiere en oppstart av ny bedrift krever banken/långiver normalt at du har egenkapital. Banken krever vanligvis sikkerhet for lånet, for eksempel i form av pant i fast eiendom.

Nedbetalingslån (bank) 
Nedbetalingslån benyttes gjerne ved investeringer i enten eiendom, maskiner eller utstyr.

Kassekreditter (bank)
En kassekreditt er en låneramme for å dekke kortsiktige betalingsbehov (likviditetsbehov). Kassekreditt brukes typisk til å finansiere omløpsmidler, for eksempel varelager og fordringer. Det tar gjerne litt tid fra faktura er sendt til kunden betaler og det er derfor hensiktsmessig med en kassekredittramme som dekker dette.

Leverandørkreditt
Det kan hende du klarer å oppnå utsatt betaling fra din vareleverandør og en leverandørkreditt vil da ofte være en gunstig kortsiktig finansieringsform. Den er gratis så lenge han ikke taper kontantrabatter eller inne overholder kredittfrister og dermed blir belastet for rentene.

Har du spørsmål knyttet til finansiering?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til finansiering – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

I tillegg til at vi gjerne hjelper deg med å finne en passende finansieringsstruktur for din virksomhet, tilbyr vi også en rekke andre rådgivningtjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller se rådgivning for en komplett oversikt over våre rådgivningstjenester.