Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Forretningsmodell og forretningsplan

Utarbeidelse av forretningsmodell og forretningsplan er essensielt for enhver bedrift som er i oppstartsfasen, men disse er også nyttige verktøy for veletablerte bedrifter som ønsker å utforske mulighetene for fremtidig utvikling.

Hagland Finans - å utarbeide en forretningsmodell og forretningsplan er essensielt for enhver bedrift
Hagland Finans – å utarbeide en forretningsmodell og forretningsplan er essensielt for enhver bedrift

Hva er en forretningsmodell og forretningsplan?

Ved oppstart av ny bedrift er det nyttig å ha tenkt gjennom hvordan du ønsker å drive virksomheten. Vi snakker da om forretningsmodellen din.

En forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer og henter ut verdi. Verdi er i denne sammenhengen ikke begrenset til å være økonomiske verdier, men kan også inkludere for eksempel sosiale verdier. Essensen av en godt utarbeidet forretningsmodell er at den definerer hvilken verdi bedriften leverer til sine kunder, hvordan verdien leveres, og hvordan bedriften skaper fortjeneste gjennom slike verdier.

Man kan si at forretningsmodellen reflerekterer ledelsens hypotese om hva som er kundenes ønsker og behov, hvordan bedriften kan imøtekomme disse for så å få betalt og skape fortjeneste basert på ønskene og behovene. 

Forretningsmodellen din bør gi deg svar på disse spørsmålene;

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kundene?
 • Hvem er samarbeidspartnere og hvem er konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du levere?
 • Hvordan skal du få betalt?
 • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Når du har laget en forretningsmodell kan du gå videre til å utarbeide en forretningsplan.

En forretningsplan er et planleggingsdokument  som først og fremst skal fungere som et verktøy for deg selv; den forklarer hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, og hvorfor. Alle trenger ikke å lage en forretningsplan, men den kan være nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Alle som skal investere penger må vite hva de begir seg ut på. Skriv kort, og la eventuelle utfyllende opplysninger ligge som vedlegg.

Forretningsplanen skal blant annet beskrive:

 • Forretningsidéen
 • Markedet
 • Organisasjonen
 • Produktet eller tjenestene
 • Gjennomføringsplanen
 • Økonomi
 • Budsjetter
 • Kapitalbehov
 • Finansiering
 • De viktigste risikofaktorene

Det er vanlig at planen dekker de kommende fem årene.

Skape sine nettsider finner du nyttige verktøy og maler for å sette opp en forretningsplan for oppstart av ny bedrift.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

I tillegg til at vi gjerne hjelper deg med utarbeidelse av forretningsmodell og forretningsplan, tilbyr vi også en rekke andre rådgivningtjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift – uavhengig av om din bedrift er i en oppstartsfase eller godt etablert. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller se rådgivning for en komplett oversikt over våre rådgivningstjenester.