Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Styrearbeid

Styrearbeid kan oppleves som omfattende for enhver bedrift. Vi kan bistå deg og din bedrift i det praktiske arbeidet rundt avholdelse av styremøter eller generalforsamlinger, samt etterarbeid knyttet til dette. Slik sikrer vi at alle lovpålagte dokumenter blir utarbeidet og sendt til relevante personer, og at all saksbehandling er i samsvar med gjeldende lov.

Hagland Finans - vi bistår deg og din bedrift med styrearbeid
Hagland Finans – vi bistår deg og din bedrift med styrearbeid

Styrets ansvar, oppgaver og forpliktelser

Styret er selskapets øverste ledelse og har ansvar å å sette strategi og mål for bedriften, og sørge for at bedriften styrer etter dette. Styrearbeid kan med andre ord oppleves som omfattende, hvor en sentral del av arbeidet blant annet består av å informere om bedriftens status og ta viktige avgjørelser for bedriftens vei videre. I tillegg er det viktig å få til et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen.

Styret skal kjenne til regelverket

Rettspraksis viser at det er et økende antall erstatningssøksmål mot norske styremedlemmer fra kreditorene når selskapet ikke gjør opp sine forpliktelser. Aksjeloven inneholder en rekke krav og plikter som styremedlemmer må forholde seg til. Det er derfor viktig at man som styremedlem setter seg inn i lovgivningens krav til styret og følger disse. Da vil også sannsynligheten for at man får et erstatningssøksmål mot seg være mindre.

Fra aksjeloven skal man særlig være obs på følgende;

  • Styrets ansvar ved kapitalforhøyelser
  • Utbytte og aksjonærlån
  • Forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Avtaler med selskapets aksjonærer (og nærstående til disse)

Selskapets vedtekter kan også være viktige for styrets arbeid. Alle vedtekter har en formålsparagraf, og en viktig oppgave for styret er å påse at virksomheten forholder seg til denne. Vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler kan også inneholde andre forhold som styret må kjenne til og ta hensyn til. Selskaper som har ansattevalgte styremedlemmer, skal ha styreinstruks. Dette fremgår av aksjeloven § 6-23.

Styret skal ha oversikt over økonomien i bedriften

Styret har også en selvstendig plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske situasjon. Hvis daglig leders rapportering er mangelfull, kan styret ikke forholde seg passivt. Vi kan bidra med gode rapporteringsrutiner og egne tilpassede rapporter til styret.

Et aksjeselskaps egenkapital og likviditet skal til enhver tid være forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Er den ikke det, har styret handleplikt og skal straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling, samt foreslå tiltak som vil gi forsvarlig egenkapital. Vi kan i tillegg bistå styret med en vurdering av hvorvidt selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Vi hjelper med din bedrifts styrearbeid

Vi har mye innsikt i, og god erfaring med styrearbeid – og bistår gjerne deg og din bedrift med de lovpålagte oppgavene knyttet til dette for at din bedrift skal kunne benytte seg av styret som den viktige ressursgruppen den har potensiale til å være.

Med vår kompetanse og innsikt i aksjeloven kan vi være styrerådgiver for din bedrifts styre for å sikre at alle lovpålagte dokumenter blir utarbeidet og sendt til relevante personer, og at all saksbehandling er i samsvar med gjeldende lov – slik at du skal føle deg trygg på at arbeidet blir gjort riktig.

Vi bistår dere også gjerne i det praktiske arbeidet rundt avholdelse av styremøter eller generalforsamlinger, samt etterarbeid, hvor oppgaver knyttet til innkalling, referat og protokoll inngår.

Vi tilbyr også styrekurs tilpasset din bedrifts styre, hvor kurset inneholder tema innenfor ledelse og kommunikasjon, juss og økonomistyring – og dekker de aller fleste problemstillinger et styre kan komme opp i og bør kjenne til. Siden gjennomføringen foregår med bedriftens styremedlemmer og eiere vil dere ha muligheten til å bringe aktuelle situasjoner og problemstillinger på banen og få til en god diskusjon med erfarne rådgivere innenfor ledelse og kommunikasjon, juss og økonomi.

Enklere styrearbeid med programvare som støtter?

Vi hjelper deg gjerne i gang med Bård – styreportalen som systematiserer det praktiske arbeidet rundt styremøter og generalforsamlinger.

Har du spørsmål knyttet til styrearbeid?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til styrearbeid – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi kan hjelpe med din bedrifts styrearbeid.

Vi tilbyr også en rekke andre rådgivningtjenester, se rådgivning for mer informasjon om alle disse.