Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Automatisering av regnskapsrutiner

Automatisering av regnskapsrutiner i din bedrift, samt prosesser knyttet til dette, vil gi deg og dine kolleger en mer effektiv arbeidshverdag. Gjennom automatisering kan dere redusere tidsbruken til rutinemessige oppgaver – og i stedet fokusere på, og prioritere, viktigere oppgaver.

Hagland Finans hjelper deg med automatisering av regnskapsrutiner
Hagland Finans – automatisering av regnskapsrutiner

Effektivisering av din drift gjennom automatisering av regnskapsrutiner

Hvilke rutiner, og hvor stor andel av disse allerede etablerte rutinene dere har mulighet til og ønsker å automatisere, kan dere selv være med på å avgjøre.

Selve automatiseringsprosessen vil som regel foregå som en trinnvis prosess, hvor man automatiserer rutinene litt etter litt for en gradvis overgang til det som etterhvert kan bli helautomatiserte prosesskjeder. En slik endring trenger ikke å være en omfattende og krevende prosess, men vil likevel kunne gi store tidsmessige besparelser.

Vi tilbyr rådgivningstjenester i forbindelse med automatisering av regnskapsrutinene i din bedrift for å oppnå en mer effektiv hverdag. Eksempelvis kan gode alternativer for mindre manuelt arbeid være å innføre verktøy for bruk av elektroniske reiseregninger eller for fakturerings- og innfordringsprosessen.

I samarbeid med dere kartlegger vi deres prosesser for å videre  identifisere hvilke rutiner og prosesser som er mest hensiktsmessige å få automatisert basert på utslaget de vil gi på en mer effektiv drift, slik at dere oppnår størst mulig gevinst knyttet til tidsbesparelser.

Har du spørsmål knyttet til automatisering av regnskapsrutiner?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til automatisering av regnskapsrutiner – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

I tillegg til at vi kan rådgi deg og din bedrift innen automatisering av regnskapsrutiner for en mer effektiv hverdag, tilbyr vi også en rekke andre rådgivningtjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller se rådgivning for en komplett oversikt over våre rådgivningstjenester.