Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Prosjektregnskap

Et prosjektregnskap er en oppstilling av inntekter og kostnader per oppdrag og gir dermed informasjon om hvor stor verdi et gitt prosjekt tilfører din virksomhet, mer spesifikt gir prosjektregnskapet deg en oversikt over hvordan et prosjekt bidrar til din bedrifts inntekter og kostnader i løpet av en periode.

Et prosjektregnskap kan derfor være et nyttig styringsverktøy – uavhengig av om din bedrift er lovpålagt å utarbeide prosjektregnskap eller ikke.

Hagland Finans – prosjektregnskap

Hvem er lovpålagt å utarbeide prosjektregnskap?

I noen bransjer vil det å utarbeide prosjektregnskap være mer relevant enn i andre bransjer, men mange regnskapspliktige virksomheter er faktisk pålagt å føre prosjektregnskap. Dette gjelder direkte for din virksomhet dersom du opererer innen bygg-, anleggs- eller verftsindustri og kommer inn under bokføringsforskriftens regler, som sier at du som har virksomhet innen disse industriene plikter å føre prosjektregnskap for oppdrag der antatt omsetningsverdi overstiger kr. 300 000 eks. mva.

Om din bedrift kommer inn under denne kategorien, vil også myndighetene være på banen når det kommer til kontroll av dine prosjektregnskap. Myndighetene kontrollerer at alle inntekter er inkludert og at alle kostnader kan knyttes til konkrete prosjekter, og derfor skal alle som utfører arbeid innen disse industriene, uavhengig av antatt verdi på oppdraget, dokumentere alle utførte timer per oppdrag.

Reglene for det å føre prosjektregnskap gjelder også indirekte hvis din bedrift er engasjert i langsiktige tilvirkningskontrakter innen andre bransjer hvor engasjementet starter i ett år og avsluttes i et annet, fordi det da må tas hensyn til sentrale prinsipper i regnskapsloven som påvirker inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

Hagland Finans – prosjektregnskap er lovpålagt for enkelte bransjer

Hvordan føres et prosjektregnskap, og hva inngår?

Det skilles gjerne mellom tre ulike prinsipper for utarbeidelse av prosjektregnskap; løpende avregning, løpende avregning uten fortjeneste, og fullført kontraktsmetode.

Løpende avregning er den mest brukte metoden, hvor inntektene og kostnadene periodiseres slik at prosjektresultatet samsvarer med fremdrift og fullføringsgrad på prosjektet. Når prosjektet er 90 % fullført, bør også resultatet utgjøre omtrent 90 % av forventet sluttresultat på prosjektet. Denne metoden krever relativt pålitelige estimater av inntekter, kostnader og fullføringsgrad.

I tilfeller med stor usikkerhet knyttet til estimater og beregning av forventet fortjeneste, benyttes gjerne løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsvarer løpende avregning, men ser bort fra løpende regnskapsføring av fortjenestene knyttet til prosjektet. Det kan være nyttig å bruke denne metoden i oppstarten av et prosjekt, for så å gå over til løpende avregning når det er mindre usikkerhet.

Et siste alternativ er å bruke prinsippet for fullført kontraktsmetode, hvor hele kontraktsbeløpet inntektsføres når prosjektet er avsluttet og utgiftene balanseføres som varer under tilvirkning etter hvert som de påløper – dermed vil hverken inntekter eller utgifter resultatføres løpende i alternativet for fullført kontraktsmetode. Metoden er enkel å følge, men gir ikke spesielt god informasjon til den som skal lese regnskapet da inntekter og kostnader vil variere avhengig av når prosjektet ferdigstilles.

Det er kravene i bokføringsforskriften som styrer hva prosjektregnskapet minimum skal inneholde av informasjon, men husk at potensialet for å bruke prosjektregnskapet som et  unikt styringsverktøy avhenger av informasjonen du legger til.

Prosjektregnskap som styringsverktøy

Utarbeidelsen av prosjektregnskapet bør anses som et pågående arbeid gjennom hele prosjektperioden, hvor man i tillegg til å vektlegge periodisering av inntekter og kostnader også bør ha fokus på å følge opp prosjektets fullføringsgrad for å kunne iverksette tiltak underveis for å sikre fremdriften. Gjennom utarbeidelse, oppfølging og vurdering av prosjektregnskapet vil dette gjenspeile relevant og riktig informasjon som videre gir mulighet for å kunne utarbeide analyser, og dermed egne seg for ledelses- og styringsformål.

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.