Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Rapportere

Gjennom å kontinuerlig rapportere vil du kunne følge opp regnskapet ditt på en solid måte – noe som er essensielt for å oppdage eventuelle avvik og dermed kunne iverksette tiltak for å komme tilbake i «riktig spor».

Hagland Finans - å rapportere bidrar til god oppfølging av ditt regnskap
Hagland Finans – å rapportere bidrar til god oppfølging av ditt regnskap

Oppfølging av regnskapet er essensielt for god styring av din bedrift

Oppfølging av et regnskap er svært viktig for å sikre at det kontinuerlig holdes oppdatert og at det fremstilles på en helhetlig måte. Ditt regnskap forteller en historie om din bedrifts økonomiske situasjon, hvor oppfølging av regnskapet dermed blir essensielt for å kunne oppdage eventuelle avvik og for deretter å kunne iverksette tiltak ved behov.

Hvilke parametre som er mest hensiktsmessig å rapportere på, i tillegg til hvilken  grad av rapportering som anses som nødvendig, vil til en viss grad variere i ulike virksomheter.

Trenger du hjelp med å rapportere?

Vi hjelper deg gjerne med oppfølging av ditt regnskap for å videre rapportere til deg. Sammen blir vi enige om fokusområder og hvilken grad av rapportering som er hensiktsmessig, hvor vi videre tar i bruk en rekke profesjonelle verktøy for å sikre at rapporteringen er til å stole på. På denne måten kan du kan føle deg trygg på at eventuelle avvik oppdages før det er for sent!

Dersom du har spørsmål knyttet til rapportering eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med dette er du velkommen til å ta kontakt.

Mer informasjon om regnskap?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.