Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Skatt

For virksomheter er beregning og betaling av skatt et omfattende felt som også er strengt regulert. Derfor er det viktig at du som er næringsdrivende har oversikten over hva som kreves av deg og ditt foretak.

Hagland Finans - beregning og betaling av skatt for din bedrift
Hagland Finans – beregning og betaling av skatt for din bedrift

Hva er skatt?

Skatt kan defineres som en ytelse fra det private til det offentlige, hvor hovedformålet er å finansiere offentlig forbruk og investeringer både gjennom skatt fra privatpersoner og næringsvirksomhet. For virksomheter er beregning og betaling av skatt et omfattende felt som er strengt regulert, hvor denne type skatt gjerne kalles for bedriftsbeskatning.

Som næringsdrivende er det viktig at du har oversikten over hva som kreves av deg og ditt foretak, hvor begrepene forskuddsskatt, beregnet skatt og utlignet skatt er sentrale begreper. I tillegg, er det viktig at du husker å levere skattemeldingen innen tidsfristen.

Forskuddsskatt, beregnet skatt og utlignet skatt

I regnskapsmessig sammenheng snakker man gjerne om disse skattemessige begrepene i forbindelse med årsregnskapet:

 • Forskuddsskatt
 • Beregnet skatt
 • Utlignet skatt

Forskuddsskatt er skatt som er beregnet før årsavslutningen er klar, og skal betales av alle som driver næringsvirksomhet. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har. Har du et enkeltpersonforetak skal du betale skatten så snart inntekten oppstår, hvor forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd. Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Har du et aksjeselskap forfaller forskuddsskatten til betaling i to like terminer, 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

Beregnet skatt kalles også betalbar skatt, og er den skatten som beregnes ved årsavslutningen og som det dermed forventes at virksomheten skal betale inn til staten i neste regnskapsår. Denne beregnes fra det skattemessige resultatet i årsregnskapet. Dersom du har et enkeltmannsforetak regnes ikke dette som et eget skattesubjekt, og skatten beregnes dermed av din totale inntekt, både fra foretaket og eventuell annen inntekt du mottar. Et aksjeselskap anses derimot som et eget skattesubjekt hvor det er selskapet selv som er ansvarlig for beregning og betaling, hvor det skal beregnes 23 % skatt av overskuddet. 

Utlignet skatt er den faktiske skatten som skal betales inn til staten når all skatt er oppgjort og det endelige resultatet er klart. Det endelige skatteoppgjøret for næringsdrivende baseres på innsendt skattemelding, og er klart mellom 15. august og 24. oktober. Gjennom skatteoppgjøret får du informasjon om din virksomhet har betalt for lite eller for mye skatt i fjor, hvor dette løses gjennom betaling av restskatt eller tilbakebetaling av tilgodebeløpet.

Hagland Finans – forskuddsskatt, beregnet skatt og utlignet skatt

Skattemelding for næringsdrivende

Dersom du som næringsdrivende er regnskapspliktig, må du levere skattemelding for næringsdrivende til Skatteetaten – uavhengig av om du gjør endringer i den eller lar den stå som den er. Denne skal leveres elektronisk innen 31. mai. På Skatteetatens nettsider finner du all informasjon du trenger for å levere skattemelding for næringsdrivende.

Husk også at du som driver enkeltmannsforetak kan ha krav på en rekke fradrag, inkludert fradrag for:

 • Driftsmidler
 • Pensjon, sykepenger og forsikring
 • Bruk av bil, kontor og elektronisk kommunikasjon

Hvordan du skal levere skattemeldingen avhenger av hvilken type bedrift du skal rapportere for og hva slags næring du driver, hvor det er tre ulike alternativer:

 1. Skattemelding med næringsoppgaver og tilleggsskjema

  Denne leveringsformen er den som benyttes av flest. I tillegg til skattemeldingen skal du levere næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2, avhengig av om du henholdsvis er bokføringspliktig eller regnskapspliktig. I tillegg, uavhengig av om du leverer næringsoppgave 1 eller 2, må du også levere skjemaet «Personinntekt for enkeltpersonforetak».


 2. Skattemeldingen og Næringsrapport skatt

  Næringsrapport skatt er en leveringsform for deg som er næringsdrivende med enkle skatteforhold, hvor det er ment at du som driver din egen bedrift skal kunne gjøre rapporteringen til Skatteetaten selv. Dersom denne løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du skal levere skattemeldingen.

  Om du er blant de som kan levere Næringsrapport skatt slipper du å tenke på næringsoppgave og skjema for personinntekt, da alt vil være inkludert i én rapport som samler de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende. På denne måten slipper du å hente opp de forskjellige skjemaene. I tillegg får du automatisk beregning av verdier underveis, samt hjelpetekster og eksempler som hjelper deg med riktig utfylling.

  Om du driver med blant annet transport, familiebarnehage, landbruk eller overnattingstjenester, eller om du driver flere virksomheter eller har skatteplikt til flere kommuner, kan du ikke benytte deg av denne løsningen. Dersom du er usikker på om du kan bruke løsningen, har Skatteetaten laget en elektronisk veileder hvor du får svar på dette ved å svare på noen enkle spørsmål.


 3. Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på 50.000 kroner eller lavere

  Du som næringsdrivende kan være fritatt fra å levere næringsoppgave dersom du har et enkeltpersonforetak med brutto driftsinntekter på under 50.000 kroner, du er skattemessig bosatt i Norge, og dersom du ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven eller registreringspliktig etter mva-loven.

  Det finnes noen unntak hvor du fortsatt må levere næringsoppgave. Fritaket er ikke gjeldende dersom du krever næringsinntekten fordelt med ektefelle, har drevet mer enn én virksomhet i året, dersom du har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune, eller hvis du driver innenfor primærnæringene.

  Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema «Personinntekt fra enkeltpersonforetak».

Trenger du hjelp knyttet til skatt?

Vi har lang og bred erfaring med skattespørsmål, og bistår deg gjerne med dine problemstillinger for at du skal kunne planlegge driften av din virksomhet på en måte som er skattemessig gunstig og som videre kan gi deg konkurransemessige fordeler.

Se vår rådgivningstjeneste skattespørsmål eller ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan rådgi deg i dine skattespørsmål, og som kan bidra til at din bedrift slipper å betale unødvendig store beløp knyttet til skatter og avgifter. 

Mer informasjon om regnskap?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre regnskapstjenester, eller se regnskap for mer informasjon.