Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Utskiftingstakt av bilpark

Enkelte lastebilbedrifter skifter ut deler av bilparken sin for ofte, mens andre venter gjerne for lenge før de velger å bytte ut enkelte biler. Uansett tilfelle – vil for høy eller lav utskiftingstakt av en transportbedrifts bilpark påvirke dens lønnsomhet.

Ugunstig utskiftingstakt av bilparken påvirker lønnsomheten

En høy utskiftingstakt av bilparken bunner noen ganger i at det stilles nye krav til biler og systemer, for eksempel knyttet til utslipp som forurenser miljøet. Andre ganger kan grunnen til utskiftning blant annet komme av høye kostnader knyttet til vedlikehold, i håp om at en oppgradering til en nyere bil vil redusere disse kostnadene. 

For ABC Transport AS sin del, viste det seg at det var høye kostnader knyttet til et par av bilene i bilparken (som beskrevet under bilregnskap). De høye kostnadene var knyttet til at disse bilene hadde vedlikeholdskostnader på et nivå som tilsa at det var på tide å skifte de ut.

Hagland Finans -ABC Transport AS sin bilpark inkluderte mange biler som var klare for å skiftes ut

Resultat

Gjennom analyser av optimal levetid for kjøretøyene i bilparken til ABC Transport AS, og av lønnsomhet og risiko ved investering i nye biler, viste det seg at bilparken med lønnsomheten knyttet til hver enkelt bil varierte i stor grad.

Vi tok dermed i bruk vårt digitale styringssystem og kalkylemodulen for investering for å se nærmere på muligheten for utskiftning av deler av bilparken.

Det viste det seg at ABC Transport AS med fordel kunne skifte ut de to bilene som hadde høye vedlikeholdskostnader. Det gjorde at vi så nærmere på finansieringsform ved investering i nye biler, hvor det fremkom at ABC Transport AS burde lease potensielle nye biler fremfor å låne penger til disse. 

For de bilene hvor kalkylene viste at disse burde beholdes, så vi nærmere på muligheten for at forvaltningen av disse kunne forbedres. Det viste seg at enkle tiltak gjennom mer effektiv bruk av sjåfører og kjøretøy kunne gi utslag på lønnsomheten, i tillegg til at det med fordel kunne settes mer fokus på drivstoffbesparende og forebyggende kjøring. 

Mer informasjon?

At ABC Transport AS ventet lenge før de vurderte å skifte ut deler av bilparken sin, viste seg å være én av fire hovedutfordringer for bedriftens lønnsomhet. Les gjerne mer om de tre andre hovedutfordringene; bilregnskapmanuelle rutiner, og prising av oppdrag,

Du kan også se referansecase – transport for en helhetlig oversikt over dette caset.