Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Fikk du med deg Frisør-økonomens fagkveld?

Jeg inviterte til fagkveld for frisører, tema for kvelden var inspirasjon og råd som kan bidra til en mer lønnsom frisørdrift. Nærmere 40 smilende og snakkesalige frisører deltok, så stemningen og lydnivået ble som forventet. Frisører er jo kjent for å være pratsomme, og denne kvelden var ikke noe unntak. Selvfølgelig er det utrolig kjekt for oss foredragsholdere å ha et slikt engasjert publikum som stilte mange gode spørsmål.

Fagkveld for frisører – tips og råd som kan bidra til en mer lønnsom frisørdrift

Jeg fikk inntrykk av at alle koste seg gjennom foredragene, ivrige og engasjerte deltakere var med på å bidra til at dette ble en innholdsrik og hyggelig kveld. Dette fikk vi bekreftet via positive tilbakemeldinger fra kundeundersøkelsen som vi sendte ut i etterkant. Av de som svarte var det svært gode og hyggelige tilbakemeldinger.

Hva er utslagsgivende for å oppnå en lønnsom frisørdrift?

For at den enkelte frisørsalong skal være i stand til å ha en lønnsom drift og økonomisk vekst, er det gjerne flere faktorer som er utslagsgivende.

En grunnleggende og viktig forutsetning er at salongen har dyktige og hyggelige ansatte, slik at frisørsalongen har et navn og rykte med godt renommé. I tillegg er det viktig at målgruppen kjenner til frisørsalongen. I den forbindelse er det viktig å tenke over hvorfor og hvordan vi markedsfører frisørsalongen. Derfor inviterte jeg Bjarne Laastad som har bred erfaring innenfor PR og kommunikasjon, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver og partner i PYX kommunikasjonsbyrå. Han hadde et svært interessant foredrag om hvordan frisørsalongen kommuniserer ut til aktuelle kunder via sosiale media og hvordan man kan bidra til økt synlighet for den enkelte frisørsalong.

Bildet er fra Bjarne Laastad sitt foredrag.

Bruk regnskapet som et økonomisk styringsverktøy

Ettersom jeg jobber med frisørenes regnskap og økonomisk-rådgiving handlet naturligvis mitt foredrag om regnskapets informasjon. Hvordan kan frisørene få best mulig nytte av regnskapet som et økonomisk styringsverktøy? Salongens regnskap viser status for din frisørsalongs økonomi innenfor en gitt periode, enten det er for en måned, termin eller år. I den forbindelse er det viktig at eier/daglig leder i frisørsalongen har en grunnleggende forståelse, slik at frisøren er i stand til å forstå den informasjonen som regnskapet gir oss. Har salongen hatt en økonomisk vekst eller nedgang? Og hva er eventuelt årsakene til dette? For å kunne forstå dette er det viktig å se inntektene i sammenheng med kostnadene.

Juster prislisten etter dagens prisvekst!

Som tidligere frisør er jeg opptatt av at frisørene skal ha en sunn og økonomisk vekst, for at dette skal være mulig er det viktig å ha et bevisst forhold til hva som påvirker resultatet. Dvs. hvordan kan justeringer av inntekt- eller kostnadssiden påvirke salongens bunnlinje (overskuddet).
For å få vist dette satte jeg opp et svært enkelt regnskap. I regnskap til høyre er det foretatt en prisjustering hvor prislisten er økt med 3% (grønt), mens til venstre er det ikke foretatt prisjustering (oransje). Kostnadene er like for begge selskapene.
Vi ser at driftsresultat blir:
– Med prisjustering: 385 000,-
– Uten prisjustering: 209 500,-
Tapet for frisørsalong som ikke har oppjustert prislisten er 175 000,-

Prisjustering eller ikke?

Dagens kassasystem lett kan integreres mot

En annen viktig mann som var invitert med på fagkvelden er Jan Idar Vikse, han har hatt en stor betydning for frisørbransjen siden 2003. Via sine unike kassa- og bookingsystem Easyupdate, som er skreddersydd for skjønnhetsbransjen har han vært en viktig ressurs for frisørene. Dette var svært merkbart at han og systemet var godt kjent i bransjen, og frisørene deltok og stilte ivrig spørsmål om de ulike problemstillingene de hadde. Jan Idar trakk også frem det siste nye innen Easyupdate «easysky». Dette er et godt styringsverktøy for frisørsalongene hvor frisørene kan få frem salongens inntekter på ulike detaljnivå etter eget ønske. Både i form av søylediagram, kakediagram etc. Omsetning kan frisørene velge å få frem per time, dag, mnd. osv. for hver enkelt ansatt, salong m.m. Et annet viktig moment i denne sammenheng er at kassasystemet enkelt kan integreres sammen med våre digitale regnskapssystem. For mer informasjon om digitalt regnskap se her

Figuren viser flyten i et elektronisk regnskap, kassen er da integrert

Så hvordan oppnår vi en lønnsom frisørdrift?

Via statistiske tall har jeg sett på hvordan omsetningen og lønnsomheten for frisørbransjen er. Tallene i tabellen under viser at lønnsomheten kunne vært bedre.

Omsetning og lønnsomhet for frisørbransjen.

Som dere ser i diagrammet over er det 34% av frisørbransjen som har negativ lønnsomhet, dvs. salonger som går med underskudd. Sammenlignet med alle bransjer i Norge så er det 25-30% som negativ lønnsomhet. Det vil si at frisørbransjen ligger noe i overkant av dette.

Den gule søylen viser at 28% av frisørene har mellom 0-5% overskudd. Det vil si at 62% (34+28) av frisørbransjen har et forbedringspotensial, og dette ønsker jeg å gjøre noe med. Det var også bakgrunn for denne fagkvelden.

Det kan være at du ikke klarer å se for deg hva disse prosentene sier deg, men her er det viktig å se litt større på det. Som for eksempel i regnskapet jeg hadde lenger oppe hvor inntektene ble oppjustert med 3%, noe som ga et økt overskudd på 175 000. (eller mindre for den frisørsalongen som ikke justerte sine priser).

Husk at det er ikke så stor justeringene som skal til for at det vises igjen på bunnlinjen, små justeringer kan gi ekstra overskudd og lønn for deg som driver frisørsalong!

Gikk du glipp av frisør-økonomens fagkveld? For mer informasjon eller spørsmål ta gjerne kontakt med meg for et uforpliktende møte via telefon 90 17 28 27 eller kontakt meg via e-post.

Vi snakkes!

/Frisør-økonomen – Bente