Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Generelle tips og råd ved oppstart

Vi vil her gi deg en del tips og råd som vil øke sannsynligheten for at du lykkes med din oppstart, og som forhåpentligvis vil kunne gi deg svar på mye av det du lurer på. Og det du ikke finner svarene her kan du selvfølgelig spørre en av våre rådgivere om hjelp.

Hagland Finans - generelle tips og råd ved oppstart
Hagland Finans – generelle tips og råd ved oppstart

Dette kan øke dine sjanser for å lykkes!

Altinn sine sider for å starte og drive bedrift er det listet opp en rekke tips og råd for å øke sjansen for å lykkes med oppstart av ny bedrift. Disse har vi gjengitt her;

Egen motivasjon og utholdenhet
Har du den utholdenheten og de personlige egenskapene som må til før du går i gang for alvor med oppstart av ny bedrift? Ikke overvurder deg selv som etablerer. En etablering kan fort kreve mye av deg og dine nærmeste. De fleste klarer dette i en periode, men det er viktig at du tenker over om du er villig til å ofre ferier og fritid for å realisere drømmen din.

Sjekk alle formaliteter
Sett deg godt nok inn i hvilke krav som stilles for oppstart av ny bedrift – de kan være mer krevende enn først antatt. Det er viktig å sette seg inn i dette ettersom at du kan få trøbbel om du ikke overholder fristene for å rapportere til det offentlige. Les mer om dine rapporteringsplikter.

Velg en passende organisasjonsform
Velg en organisasjonsform som passer for den risikoen du påtar deg ved oppstart av ny bedrift, og omfanget av det du skal begynne med. Eksempelvis kan det være fornuftig å starte et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak hvis du tar en stor økonomisk risiko.

Ikke overvurder markedet
Mange etablerere overvurderer markedet ved oppstart av ny bedrift. Kartlegg markedet før du går i gang for alvor med oppstarten. Selv om du har fått gode tilbakemeldinger fra vennene dine, er det ikke sikkert at de vil handle hos deg. Sørg for å få inn nok informasjon om markedet før du tar viktige beslutninger.

Ikke vær for optimistisk
En klassisk fallgruve er at du ikke lager realistiske budsjetter for oppstartsfasen. Ofte overvurderes inntektene, mens kostnadene undervurderes. Dette kan gi deg problemer med å betale dine forpliktelser.

Sørg for god økonomistyring
Fakturer kunden så snart oppdraget er fullført eller salget gjennomført. Det er viktig å få pengene inn raskt. Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale bedriftens forpliktelser. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering underveis. Inngå skriftlige avtaler med kundene der du får med når det skal faktureres.

Skaff hjelp
Har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best og til de aktivitetene som gir penger i kassen. Det kan fort bli dyrt om man beregner skatt og merverdiavgift feil, og trenger hjelp til å rette opp i dette etterpå.

Ha gode avtaler
Driver du sammen med andre er det viktig å unngå uenighet om drift og veivalg. Før oppstart av ny bedrift bør dere skrive en avtale som tar høyde for både «gode og onde dager».

Har du spørsmål knyttet til tips og råd ved oppstart?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til tips og råd ved oppstart, eller se vår bransjeløsning oppstart for mer nyttig informasjon om oppstart av ny bedrift.