Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Budsjett

De aller fleste bedrifter vil ha veldig god nytte av et budsjett – uavhengig om det er en stor eller liten bedrift. Budsjettet vil kunne gi deg svar på en rekke viktige spørsmål knyttet til den økonomiske situasjonen i din bedrift.


Hagland Finans – et budsjett er et nyttig styringsverktøy for enhver bedrift

Derfor trenger du budsjett

Et budsjett vil blant annet kunne svare på hvilke varer, tjenester og kunder bedriften din tjener penger på, og om du har god nok betalingsevne til å betale utgiftene dine.

Ved å planlegge neste års inntekter og kostnader i et budsjett får du tenkt gjennom hvilke mål du har for året og hvordan du skal nå dem;

 • Bør prisene økes (i tråd med den generelle prisutviklingen)?
 • Skal bedriften utvide?
 • Er det behov for flere eller færre ansatte?
 • Må det investeres i nye maskiner eller annet utstyr?
 • Planlegges det andre endringer som påvirker inntekter og kostnader?

Et budsjett gir også god mulighet for å simulere virkningen av tiltak du planlegger å gjennomføre. Det kan for eksempel være å finne ut hvor mye du må øke omsetningen med for å dekke inn kostnadene med en nyansettelse, eller å se hvordan resultatet blir påvirket av en ny investering i en varebil. Mulighetene er mange. Det er enkelt å gjennomføre og gir deg et godt grunnlag for å ta beslutninger. Du vil nok være enig i at det er bedre å gå konkurs i et regneark enn i virkeligheten!

Hva gir budsjettet deg?

Budsjettarbeidet i seg selv gir en god, historisk oversikt over din egen drift. Når man budsjetterer er det vanlig å ta utgangspunkt i regnskapstall. Dette gir deg økt bevissthet om hvor og hva pengene kommer fra, og hva pengene går til. Dette er helt avgjørende for å kunne drive lønnsomt over tid.

Ikke minst gir budsjettet deg en god mulighet til å ha kontroll på den økonomiske utviklingen gjennom året. Ved å måle regnskapet mot budsjett måned for måned vil du raskt få et signal dersom driften ikke utvikler seg som planlagt, og du kan raskt iverksette nødvendige tiltak for å endre kursen. Om du for eksempel har budsjettert med en omsetningsvekst på 10 %, vil regnskapet raskt fortelle deg om du ligger an til å nå dette målet eller ikke. På denne måten kan du iverksette salgsfremmende tiltak eller kutte kostnader for å komme inn på riktig kurs.

Flere typer budsjett

Det er vanlig å skille mellom de ulike typene budsjett. De vanligste typene budsjett er:

Tips til budsjettarbeidet

Her er noen generelle tips og råd å ta med seg videre i budsjettarbeidet:

 • Vær realistisk
  Mange har en tendens til å overvurdere inntektene og undervurdere kostnadene. Bruk din regnskapsfører som sparringspartner – denne personen kjenner ofte realiteten i bedriften din godt.

 • Lag periodiske budsjetter 
  For å fungere som et godt styringsverktøy bør budsjettet splittes opp på måneder. Da vil du også kunne fange opp sesongvariasjoner og tidlig kunne ta tak i eventuelle avvik mot regnskapet.

 • Bruk aktivt regnskapet for inneværende år i budsjettarbeidet
  Da har du gode erfaringstall å bruke som utgangspunkt for neste års budsjett og det er enkelt å komme i gang.

 • Spar tid med å bruk velprøvde budsjettverktøy

Prøv vår budsjettmodell – gratis og enkel i bruk!

Vi har laget et enkelt og nyttig verktøy som du fritt kan bruke for hjelp med ditt arbeid knyttet til budsjettering. Verktøyet er gratis, og kan lastes ned her:


Har du spørsmål knyttet til budsjett?

Vi har ansatte med lang erfaring innenfor budsjettering. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Gode verktøy for å utarbeide budsjetter
 • Simulering av ulike alternativer
 • Sammenligning med faktiske tall i regnskapet
 • Utarbeiding av prognoser i løpet av året

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til budsjett  – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt budsjettarbeid.