Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Abonner på vårt nyhetsbrev
tirsdag 16. mars av Stig Morten Nygård

Aktuelle regler og ordninger for næringslivet

Kommunene på Haugalandet har, som mange andre av landets kommuner, valgt å innføre strengere tiltak. Vi gir deg oversikten over aktuelle regler og ordninger som skal avhjelpe næringslivet.

Unntaksreglene for koronarelatert sykefravær og syke barn dager forlenges

Dagens regler som gir rett til sykepenger ved mistanke om smitte og påvist Covid-19 forlenges fra 31. mars til 1. juli. Det samme gjelder unntaksreglene om omsorgspenger i forbindelse med stengte skoler og barnehager, samt ved karantene i forbindelse med smitte på skole / barnehage.

Dette betyr også at arbeidsgivers mulighet til å søke refusjon for koronarelatert sykefravær fra dag 4 i arbeidsgiverperioden også forlenges til og med 30. juni.

Du kan lese hele den midlertidige forskriften her.

Uforutsette hendelser gir kortere varselfrist for permitteringer

Hovedregelen er at ansatte som permitteres skal varsles 14 dager på forhånd. Når det skjer noe uforutsett, kan varselfristen være kun 2 dager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. En plutselig nedstengning som den vi nettopp har fått på Haugalandet kan være et eksempel på en hendelse som kan falle inn under uforutsett. Det anbefales å begrunne grunnlaget for forkortet frist i permitteringsvarselet.

Les mer om permitteringsregler og hvordan du går frem her.

Ordning for lønnsstøtte til bedrifter

Den nye lønnsstøtteordningen som forvaltes av Skatteetaten trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet. Målet er å få permitterte raskere tilbake i jobb, og i mange bedrifter kan ordningen bidra til bedre forutsetninger for ny vekst.

Les mer om ordningen og hvem den gjelder for her.

Kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak

Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Les mer om ordningen her.

Endringer knyttet til kompensasjonsordning 2

Det er varslet flere forskriftsendringer, men følgende områder påvirkes i denne omgang.

Fristen for å søke om kompensasjon for månedene september/oktober, november/desember og januar/februar endres fra 14. mars til 15. juni.

Justeringsfaktoren for januar/februar, som i utgangspunktet var satt til 0,8 er vedtatt økt til 0,85.

Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, skal ikke regnes som omsetning. Dette gjør at en del bedrifter likevel oppfyller kravet til omsetningsfall på minst 30 prosent, og derfor kan sende inn søknad. For foretak som allerede har søkt kan det bli aktuelt å korrigere innsendt søknad.

Les mer om kompensasjonsordningen her.