Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Abonner på vårt nyhetsbrev
onsdag 26. juni av Stig Morten Nygård

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen må inneholde. Endringene kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven § 14-6, og skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Konsekvenser for arbeidsgiver

Bedriftens arbeidsavtalemal må oppdateres med de nye kravene. Den nye malen skal anvendes for alle nyansettelser f.o.m. 1. juli 2024. Fristen for når arbeidsavtalen skal foreligge blir også skjerpet, i praksis til sju dager etter at arbeidsforholdet begynte, mot en måned i dag.

Arbeidsgiver er ikke pliktig å endre / supplere tidligere inngåtte arbeidsavtaler, med mindre arbeidstaker ber om det. Fristen vil i tilfelle være to måneder.

Nye opplysninger som skal være med

Arbeidssted
Dersom arbeidstakeren ikke har et fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted.

Fravær betalt av arbeidsgiver
Avtalen må ha informasjon om retten til alt fravær som er betalt av arbeidsgiver.
Dette vil gjelde alle former for lønnet fravær eller fri fra arbeidet utover ferie, herunder permisjon og sykefravær.

Oppsigelse
Arbeidsavtalen må opplyse om hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal gå fram for å avslutte arbeidsforholdet. Det kan vises til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Varierende og periodevis arbeidstid
Der den daglige og ukentlige arbeidstiden varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om dette. Den skal også gi mulighet til å beregne når arbeidstakeren skal arbeide.

Arbeid utover avtalt arbeidstid
Arbeidsavtalen skal opplyse om arbeid utover avtalt arbeidstid. Avtalen skal også opplyse om betaling for slikt arbeid.

Ordninger for vaktendringer
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om ordninger for vaktendringer.

Ulike lønnselementer
Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt.

Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for
Avtalen skal opplyse om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet. Den skal også oppgi navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver. Eksempler på ytelser er pensjonsordninger og forsikringsordninger.

Rett til kompetanseutvikling
Dersom arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling til arbeidstaker, skal dette framgå i arbeidsavtalen. Grunnleggende opplæring som skjer i alle arbeidsforhold er ikke omfattet.

Innleiers identitet
Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal det fremgå hvem innleier er. Plikten til å gi informasjon om innleievirksomhetens identitet er løpende. Arbeidsgiver må gi skriftlig informasjon ved oppstart av arbeidsforholdet og ved skifte av innleievirksomhet underveis.

Prøvetid
Eventuell prøvetid i midlertidige arbeidsforhold skal ikke vare lenger enn halvparten av den ansettelsestiden som avtales.