Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Abonner på vårt nyhetsbrev
mandag 16. november av Stig Morten Nygård

Ny kompensasjonsordning for næringslivet – hva trenger du å vite?

Regjeringen og FRP har blitt enige om en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Denne skal gjelde for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen vil gjenspeile at stadig flere bedrifter opplever en mer utfordrende situasjon.

Dekker mer enn tidligere

Den nye ordningen vil ligne på den forrige kompensasjonsordningen som gjaldt for våren og sommeren 2020. Ordningen vil gjelde for de samme næringene, og det vil være en andel av de faste, uunngåelige kostnadene som vil bli dekket. Foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av korona vil kunne søke.

Dekningsgraden baserer seg på regjeringens vurdering av situasjonen. For september og oktober vil inntil 70 prosent kunne dekkes. For november og desember økes satsen til inntil 85 prosent, mens det for perioden januar og februar 2021 dekkes inntil 80 prosent.

Hva betyr det i praksis?

Hvor mye et selskap vil kunne få dekket, avhenger av omsetningsfallet (minst 30 prosent) sammenliknet med samme periode året før, og dekningsgraden for den aktuelle perioden.

Omsetningsfall i % * Dekningsgrad i % = Kostnadsdekning i %

Et foretak med 50 prosent fall i omsetningen i september og oktober, vil kunne få dekket 35 prosent av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

Et annet foretak med 80 prosent fall i omsetningen, vil for samme periode kunne få dekket 56 prosent.

Det søkes for to måneder om gangen, første gang for september og oktober. Foretak som ikke hadde omsetning i samme periode året før, kan ikke søke støtte. Søknadsportalen (denne gangen i Altinn) med informasjon og veiledning om ordningen vil være åpen fra januar 2021.

Det er ventet at de faste, uunngåelige kostnadene vil måtte dokumenteres. Nærmere retningslinjer om dette vil bli fastlagt i forskrift.

Vi hjelper deg

For å sikre ordningen mot misbruk, vil søker måtte innhente bekreftelse på søknadens innhold før innsending. Autoriserte regnskapsførere (som oss i Hagland Finans) og revisorer vil kunne bistå med dette.

En andel av utgiftene ved å innhente bekreftelse vil bli kompensert.
Nærmere detaljer rundt dette kommer i forskrift.

Våre rådgivere holder seg orientert om det endelige innholdet i kompensasjonsordningen og tilhørende forskrift, og hjelper deg gjerne.

Kilde: Regnskap Norge, Regjeringen.